WEBSITE CONGLYVAHOABINH BỊ CÀI MÃ ĐỘC ?

WEBSITE CONGLYVAHOABINH BỊ CÀI MÃ ĐỘC ?

Chúng tôi thỉnh thoảng ghé thăm trang web của Ủy Ban Công Lý và Hòa Bình (conglyvahoabinh.org) của HĐGM Việt Nam và đôi khi được Norton Antivirus cảnh báo có sự xâm nhập nguy hại từ trang web của Ủy Ban. Hôm nay, một lần nữa Norton lại cảnh báo. Chúng tôi chụp lại màn hình cảnh báo của Norton Antivirus để mọi người lưu ý và nhất là để Webmaster của conglyvahoabinh kiểm tra lại cẩn thận xem thử có ai lợi dụng trang web để cài mã độc hay không?

Trên trang chủ của Norton tại Symantec.com có thông báo về loại tấn công web này như sau:

Web Attack: Mass Iframe Injection Website 10

    Severity: High   

This attack could pose a serious security threat. You should take immediate action to stop any damage or prevent further damage from happening.

            Description

This signature detects hidden iframe injected in websites, which upon visiting redirects the user to exploit kit hosted sites.

            Additional Information

Attackers inject iframes into website that redirect users to exploit kit hosted sites when visited. These exploit kit sites hosts several different exploits that exploit different client-side vulnerabilities one by one.

            Affected

Various browsers

%d bloggers like this: