CHƯƠNG TRÌNH LỄ BỔN MẠNG XUÂN BÍCH VÀ HỘI NGỘ HUYNH ĐỆ TẠI ĐẠI CHỦNG VIỆN HUẾ

CHƯƠNG TRÌNH LỄ BỔN MẠNG XUÂN BÍCH VÀ HỘI NGỘ HUYNH ĐỆ TẠI ĐẠI CHỦNG VIỆN HUẾ

Chiều thứ ba (20.11.2012):

15g00: Giao lưu bóng đá và bóng chuyền giữa các cựu sinh viên và các chủng sinh.

17g30: Kinh chiều

18g00: Cơm tối

19g00: Hàn huyên trao đổi (II)

21.00: Ly rượu mừng ngày hội ngộ

Sáng thứ tư (21.11.2012)

05.00: Thức dậy

05.30: Kinh sáng – Nguyện gẫm

06g30: Điểm tâm

07g30: Hàn huyên trao đổi (II) + Mừng Kim Khánh Linh Mục cha Đaminh Trần Thái Hiệp

10g30: Nghi thức tưởng niệm các ân sư và môn sinh đã qua đời + Thánh lễ

11g30: Cơm trưa. Chia tay.

“Quam pulchre graditur…”

%d bloggers like this: