MỘT PHÁI ĐOÀN LIÊN BỘ CỦA VIỆT NAM THĂM VATICAN

MỘT PHÁI ĐOÀN LIÊN BỘ CỦA VIỆT NAM THĂM VATICAN

Một phái đoàn liên bộ của Việt Nam đặc trách tôn giáo vụ hiện đang thăm Vatican. Tòa Thánh cho biết rằng chuyến viếng thăm này không có đặc tính ngoại giao và nó diễn ra ít là 9 tháng sau cuộc họp nhóm làm việc hỗn hợp cuối cùng giữa Việt Nam và Tòa Thánh nhằm thiết lập quan hệ song phương.

Theo I.Media, vào cuối buổi tiếp kiến chung hôm 7/11/2012 tại quảng trường thánh Phêrô, đức Bênêđictô XVI đã chào nhiều thành viên của phái đoàn liên bộ của tôn giáo vụ đến từ Việt Nam. Nếu nó xác nhận « những quan hệ tốt » giữa Tòa Thánh và Việt Nam, thì chuyến viếng thăm này không dự kiến cuộc gặp gỡ song phương cụ thể nào. Nó cũng diễn ra khi các vị bộ trưởng nội vụ của thế giới nhóm họp tại Rôma.

Tuy nhiên, chuyến viếng thăm này theo sau cuộc gặp gỡ song phương ngày 27-28/2 vừa qua ở Hà Nội. Lúc đó đã có vấn đề về « các tiến triển tích cực » của quan hệ song phương. Trong buổi làm việc đó, đức Tổng Leopoldo Girelli đã yêu cầu có được sự tự do đi lại nhiều hơn.

Theo nhận định của I.Media, Hà Nội vẫn nghi ngại đối với người Công giáo và tiếp tục kiểm soát việc phong chức giám mục và hạn chế số linh mục. Nhưng các tương quan với Rôma đã được cải thiện rõ nét trong những năm qua, qua những cuộc gặp gỡ song phương.

Tý Linh

Theo La Croix

%d bloggers like this: