BÀI GIẢNG CỦA ĐỨC HỒNG Y FILONI CHO CÁC CHỦNG SINH CỦA CHỦNG VIỆN OWERRI : HÃY CHUẨN BỊ TRỞ THÀNH NHỮNG SỨ GIẢ CỦA VIỆC TÂN PHÚC ÂM HÓA

BÀI GIẢNG CỦA ĐỨC HỒNG Y FILONI CHO CÁC CHỦNG SINH CỦA CHỦNG VIỆN OWERRI : HÃY CHUẨN BỊ TRỞ THÀNH NHỮNG SỨ GIẢ CỦA VIỆC TÂN PHÚC ÂM HÓA

Trong ngôi nhà nguyện của Chủng viện Owerri dâng kính Đức Bà là Tòa Đấng Khôn Ngoan, ĐHY Fernando Filoni, Tổng trưởng Bộ Phúc Âm Hóa các Dân Tộc, đã chủ sự thánh lễ đồng tế lễ Cung Hiến Thánh Đường Gioan Latêranô.

Trong bài giảng của mình, ĐHY trước tiên đã nhắc lại những gì đức Bênêđictô XVI đã khẳng định trong Tự sắc Cánh Cửa Đức Tin (Porta Fidei) : « Chính ơn Chúa Thánh Thần làm cho chúng ta có khả năng thi hành sứ mạng và củng cố chứng tá của chúng ta » (số 10).

Tiếp đến, ĐHY Filoni khuyến khích các nhà đào tạo, các giáo sư và các chủng sinh tìm cách « cởi mở hết sức có thể cho sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần » để có thể trả lời cách thích đáng cho những mong đợi của nhân loại. ĐHY tuyên bố : « Ơn gọi trở thành hay là một linh mục không phải là một chọn lựa mà mỗi người trong chúng ta đã làm nhưng đó là một tiếng gọi của chính Chúa mà chúng ta đã chấp nhận và chúng ta đáp lại bằng tiếng « xin vâng » của chúng ta…Công việc của Chủng viện là giúp cảm nghiệm hoạt động của Chúa Thánh Thần và hiểu những sự của Thánh Thần của Thiên Chúa. Điều cần thiết là bước vào trong mối tương quan thân mật với Chúa Thánh Thần để các ý định của Chúa trên cuộc đời chúng ta trở nên rõ ràng ».

Tiếp tục bài giảng của mình, ĐHY Tổng trưởng Bộ Phúc Âm Hóa các Dân Tộc đã nhấn mạnh rằng « Chủng viện phải là một trường học khôn ngoan và thánh thiện » và những năm tháng đào tạo phải chuẩn bị « những sứ giả của việc Tân Phúc Âm Hóa », mà xuyên qua những phương pháp mới và sự nhiệt huyết đổi mới, trình bày sứ điệp của Tin Mừng « không phải như một câu chuyện hay một ý tưởng hay là một ý thức hệ, nhưng như là một biến cố, một con người, tức là Chúa Giêsu-Kitô, đã chết và sống lại vào ngày thứ ba ».

Việc đào tạo ở Chủng viện đặt cơ sở trên bốn trụ cột : nhân bản, trí thức, thiêng liêng và mục vụ. « Mỗi một khía cạnh này đều là quan trọng ». ĐHY đặc biệt dừng lại ở việc huấn luyện nhân bản và tầm quan trọng của sự trưởng thành, « để trở thành cho người khác một chiếc cầu để gặp gỡ Chúa Kitô ».

ĐHY nói tiếp : « Nếu người ta lắng nghe chúng ta, thì đó không phải bởi vì chúng ta mang một cổ áo Rôma hay bởi vì chúng ta nghĩ mình là những người quan trọng, nhưng họ lắng nghe chúng ta bởi vì chúng ta là những chứng nhân của Đấng mà chúng ta tuyên xưng như là Chúa và là Thầy, là Chúa Giêsu-Kitô. Trong mục đích này, cộng đoàn Chủng viện phải là một nơi mà đức tin được tuyên  xưng, được cử hành, được sống và cầu nguyện trong sự trọn vẹn và trong tính đích thực của nó. Đức tin lớn lên khi nó được sống ».

Trước khi khích lệ các chủng sinh bước theo Chúa Giêsu toàn tâm toàn ý và phó thác các chủng sinh cho sự bảo trợ của Đức Bà Tòa Đấng Khôn Ngoan, ĐHY đã nhấn mạnh rằng « là kitô hữu là một ân huệ » và « được kêu gọi bước theo Chúa là một đặc ân ». Do đó, không phải « sợ hiến dâng đời mình cho Giáo Hội của Chúa ». (Hãng tin Fides 09/11/2012).

Tý Linh

Theo NEWS.VA

Advertisements
%d bloggers like this: