BA CON ĐƯỜNG DẪN ĐẾN ĐỨC TIN ĐƯỢC ĐỔI MỚI

+ (CWN 14/11) Ba lối đường dẫn tới Đức tin được đổi mới

Việc thiếu vắng một đức tin tích cực năng động vào Thiên Chúa hạn chế con người chỉ còn ở chiều kích nằm ngang. Đó là lời Đức Thánh Cha trong buổi triều yết chung 14/11. “Sự giảm thiểu hạn chế nầy là một trong những nguyên nhân căn bản của các hệ thống chuyên quyền vốn đã có những hậu quả bi thảm như vậy thế kỷ trước và [nguyên nhân căn bản] của khủng hoảng các giá trĩ mà chúng ta hiện đang chừng kiến”. Đức Thánh Cha lưu ý rằng trong thế giới phương Tây, trong những năm qua, “đức tin là một môi trường trong đó con người chuyển động”, nhưng ở thời chúng ta, một thứ chủ nghĩa vô thần thực tế đã trở nên phổ biến,”trong đó các chân lý đức tin và lễ nghi không bị bác bỏ,nhưng chỉ đơn thuần được diễn ra chẳng liên quan dính dự gì với cuộc sống hằng ngày”. Thiên Chúa tôn trọng sự tự do của con người và không ép ai phải tin và những kẻ tin phải tỏ cho thấy sự tôn trọng tương tự đối với tha nhân trong khu làm chứng cho đức tin. Đức Thánh Cha gợi ý ba lối đường dẫn đến đức tin: Trước tiên, thế giới đưa ra những cơ hội để tin,cho những người “chiêm ngưỡng công cuộc tạo dựng, vẻ đẹp và cấu trúc của nó”. Đức Thánh Cha trích dẫn nhận định của Albert Einstein rằng công trình của các thế giới tự nhiên chỉ ra “một trí khôn thượng đẳng mà so sánh với nó, mọi tư duy có hệ thống và mọi hành động của  loải người chỉ là một phản ánh hoàn toàn vô nghĩa”. Thứ đến, chính con người cho thấy một bẩm chất hướng về đức tin,một xu thế bẩm sinh hướng tới cái vô tận và một ước ao dai dẳng đặt ra những câu hỏi vượt lên trên đời thường. Sau cùng, chính đời sống đức tin chỉ ra sự hiện hữu của Thiên Chúa. Đức Thánh Cha nhắc cho cử toạ rằng một Kitô hữu đang tin “trở thành một chứng nhân không chỉ cho bản thân,mà lá cho Chúa Kitô Phục Sinh” và đức tin của người đó trở nên một thách thức và một lời mời cho thế giới”.

Advertisements
%d bloggers like this: