GIỖ TỔ XUÂN BÍCH 2012: QUAM PULCHRE GRADITUR

GIỖ TỔ XUÂN BÍCH 21.11.2012: QUAM PULCHRE GRADITUR

Lễ Đức Mẹ Dâng Mình

Advertisements
%d bloggers like this: