GIỖ TỔ XUÂN BÍCH 2012: BÀI GIẢNG CỦA ĐỨC CHA GIUSE CHÂU NGỌC TRI

GIỖ TỔ XUÂN BÍCH 2012: BÀI GIẢNG CỦA ĐỨC CHA GIUSE CHÂU NGỌC TRI TRONG THÁNH LỄ ĐỨC MẸ DÂNG MÌNH, BỔN MẠNG HỘI LINH MỤC XUÂN BÍCH.

%d bloggers like this: