GIỖ TỔ XUÂN BÍCH 2012: CÔNG BỐ TIN MỪNG

GIỖ TỔ XUÂN BÍCH 2012: CÔNG BỐ TIN MỪNG

Tân linh mục Đôminicô Lê Duy Khánh công bố Tin Mừng

%d bloggers like this: