GIỖ TỔ XUÂN BÍCH 2012: MỪNG KIM KHÁNH LINH MỤC CHA ĐAMINH TRẦN THÁI HIỆP

GIỖ TỔ XUÂN BÍCH 2012: MỪNG KIM KHÁNH LINH MỤC CHA ĐAMINH TRẦN THÁI HIỆP

Advertisements
%d bloggers like this: