QUY ĐỊNH VỀ VIỆC MẶC ÁO GIÁO SĨ HAY TU SĨ Ở GIÁO TRIỀU

QUY ĐỊNH VỀ  VIỆC MẶC ÁO GIÁO SĨ HAY TU SĨ Ở GIÁO TRIỀU

Một thông tri nội bộ cấm hàng giáo sĩ sử dụng áo quần thường dân và bắt buộc mặc áo « soutane », bao gồm cả các giám mục đi viếng Rôma. Bản thông tri này được ký bởi đức Hồng y Bertone, người đã viết nó theo yêu cầu của Đức Thánh Cha.

Theo đó, áo « soutane » bắt buộc đối với các Hồng y và Giám mục vào những giờ làm việc. Áo « soutane » hay áo « clergyman » đối với các linh mục và các Đức Ông. Áo dòng đối với các tu sĩ, mọi lúc và mọi mùa. Và, lúc diễn ra các nghi thức trước sự hiện diện của Đức Thánh Cha hay những cuộc gặp gỡ chính thức tại Giáo triều, « abito piano », tức là áo « soutane » đối với các linh mục, áo « soutane » với đai vải đối với các Đức Ông và áo « soutane » đai vải, với khăn vai mozette (được gọi là « pèlerine ») đối với các Giám mục và Hồng y.

Tý Linh

Theo Sandro Magister

%d bloggers like this: