ĐẠI HỘI LIÊN TU SĨ GIÁO PHẬN PHAN THIẾT

Đại Hội Liên Tu Sĩ Giáo phận Phan Thiết 2012

 Sáng thứ tư ngày 21.11.2012, Lễ Mẹ Dâng Mình Vào Đền thờ, hơn 300 nữ tu quy tụ nhà thờ Vinh Tân, Giáo hạt Hàm Tân mừng Ngày Thánh Hóa Liên Tu Sĩ Giáo phận Phan Thiết.

 Nữ tu Maria Trần Thị Hương, Trưởng Liên tu sĩ (LTS) GP Phan Thiết, tuyên bố khai mạc Đại hội Liên Tu Sĩ (LTS) GP Phan Thiết lần thứ 18 chủ đề “Mẹ Maria, thầy dạy và gương mẫu đức tin của tu sĩ”. Hiện diện cùng với LTS có Cha GB. Hoàng văn Khanh, Tổng đại diện GP Phan Thiết – Chánh xứ Vinh Tân –  Đặc trách LTS, Cha Hạt trưởng hạt Hàm Tân và cha phó Vinh Tân.

 Cha Tổng đại diện chúc mừng Lễ Bổn Mạng LTS. Ngài cầu chúc cho chị em nữ tu luôn noi gương Mẹ Maria sống đời dâng hiến trọn vẹn cho Thiên Chúa  qua 3 dáng đứng: cầu nguyện, khiêm nhường – xin vâng, cưu mang và mang Chúa Giêsu đến cho muôn người.  Sau khi nghe đại diện LTS báo cáo về sinh hoạt của các dòng trong năm, Cha Tổng nhắn nhủ chị em, ngoài những công tác mục vụ và xã hội đang thực hiện, phải quan tâm đến việc hun đúc, khuyến khích các ơn gọi trong xứ và nhất là đồng hành giáo dục giới trẻ – học sinh sinh viên.

 Thánh lễ trọng thể mừng Mẹ Dâng Mình, Bổn mạng LTS do Cha tổng chủ sự, Quý cha Hạt trưởng, quý cha đồng tế. Bà con giáo dân Vinh Tân cùng đến dâng lễ để hiệp lời tạ ơn và cầu nguyện cho Liên tu sĩ. Buổi chiều là phần bầu cử Ban đại diện LTS cho niên khóa mới 2012 – 2015. 5 chị được đại hội tín nhiệm bầu vào Ban đại diện LTS gồm: Trưởng ban: Chị Maria Trần Thị Hương (MTG Phan Thiết); Phó 1: Chị Bích Vân (MTG Nha Trang); Phó 2: Nguyễn Thị Lâm (Phúc Âm Sự Sống); Thư ký: Chị Maria Quỳnh Liên (dòng Khiết Tâm Đức Mẹ Nha Trang) và thủ quỹ là Chị Maria Ngô Thị Vân (MTG Phan Thiết).

Ngày họp mặt kết thúc với giờ Chầu Thánh Thể. Nghi thức sai đi do cha Đặc trách LTS chủ sự. Chị em nữ tu với nến sáng trên tay được sai đi đến với môi trường mình đang phục vụ. Cùng với Mẹ Maria, thầy dạy và gương mẫu đức tin của tu sĩ , mỗi người quyết tâm gắn bó mật thiết hơn với Chúa Giêsu Kitô, sống chứng nhân đức tin, dấn thân cộng tác với linh mục quản xứ và mọi thành phần dân Chúa nhiệt thành trong công cuộc truyền giáo và tái truyền giáo theo ý hướng chung của Đức Thánh Cha trong Năm Đức Tin.

 Liên Tu Sĩ Giáo phận Phan Thiết do Đức Cha Nicôla Huỳnh Văn Nghi thành lập năm 1994. Theo báo cáo Thống kê của LTS,   năm 2012 Giáo phận Phan Thiết có tổng số nữ tu là 474 thuộc 2 đan viện, 11 Hội Dòng, 2 Tu Hội, 2 Tu Đoàn, 1 Huynh Đoàn. Các chị phục vụ trong 101 cộng đoàn từ thành phố đến thôn quê, từ đèo heo hút gió hay vùng sâu vùng xa, nơi đâu cũng có bóng dáng các tu sĩ âm thầm làm công việc mục vụ và phục vụ xã hội với nhiều hình thức. Hàng tháng, 2 vùng Phan Thiết và Hàm Tân tổ chức tĩnh tâm và học hỏi cho chị em dưới sự hướng dẫn của Cha Đặc trách LTS. Trong Năm Đức Tin, mỗi hội dòng, tu đoàn, tu hội tổ chức riêng về học hỏi, hành hương .v.v. để đón nhận hồng ân toàn xá năm Đức Tin cách xứng đáng.

Hồng Hương

%d bloggers like this: