SÁCH CỦA ĐỨC BÊNÊĐÍCTÔ XVI : NHẬT BÁO OSSERVATORE ROMANO LẤY LÀM TIẾC VÌ BÁO CHÍ TẬP TRUNG VÀO CÁI PHỤ TÙY

SÁCH CỦA ĐỨC BÊNÊĐÍCTÔ XVI : NHẬT BÁO OSSERVATORE ROMANO LẤY LÀM TIẾC VÌ BÁO CHÍ TẬP TRUNG VÀO CÁI PHỤ TÙY

Trong bài xã luận được đăng trên trang Nhất của nhật báo Osservatore Romano, cha José Maria Gil Tamayo, cố vấn của Hội đồng Tòa Thánh về truyền thông xã hội, đã mạnh mẽ phê bình nội dụng của những phản ứng của giới truyền thông liên quan đến cuốn sách mới đây nhất của Đức Thánh Cha « Thời thơ ấu của Chúa Giêsu ». Theo Cha, những phản ứng này chỉ tập trung vào những chuyện « giai thoại ».

Cha cho biết đã rất ngạc nhiên khi « nội dung chính của cuốn sách của đức Bênêđictô XVI đã bị một số cơ quan truyền thông xếp xuống hàng thứ hai », để chỉ nhắm đến « vấn đề có hay không bò hay lừa trong hang đá Bêlem ».

Theo Cha, « sự lẫn lộn của báo chí có lẽ là một dấu hiệu của sự tục hóa và của sự sa mạc hóa tâm linh mà đức Bênêđictô XVI xem như là vấn đề chính yếu mà Giáo Hội phải đương đầu hôm nay ». « Các phương tiện truyền thông đã đổi hướng sự chú ý khỏi điểm trọng tâm của tác phẩm của Đức Giáo Hoàng ».

Trong tác phẩm của mình, Đức Thánh Cha viết : Người ta không nói đến các súc vật trong Tin Mừng (…) nhưng việc suy niệm được đức tin hướng dẫn, khi đọc Cựu và Tân Ước gắn liền với nhau, đã nhanh chóng lấp đầy lỗ hổng này, bằng cách quy về Isaia 1,3 : « Con bò còn biết chủ, con lừa còn biết cái máng cỏ nhà chủ nó. Nhưng Ít-ra-en thì không biết, dân Ta chẳng hiểu gì » .

Trong quá khứ, đức Bênêđictô XVI đã từng nhiều lần nói đến các con vật của máng cỏ. Vào năm 2007, trong một tập những bài suy niệm của đức Bênêđictô XVI có tựa đề « The blessing of Christmas » , có một bài suy niệm do ĐHY J. Ratzinger viết về những hình ảnh bò và lừa. Ngài nhấn mạnh rằng « các trình thuật Giáng Sinh của Tân Ước không đề cập đến chúng » và ngài tự hỏi về nguồn gốc của chúng và việc chúng xuất hiện trong lòng đạo bình dân và trong truyền thống của Giáo Hội, có lẽ được hình thành với thánh Phanxicô Assidi.

Tý Linh

Theo La Croix

%d bloggers like this: