CÁC TỔ CHỨC TỪ THIỆN CÔNG GIÁO ĐƯỢC LỆNH NHẤN MẠNH ĐỨC TIN

Các tổ chức từ thiện Công giáo được lệnh nhấn mạnh căn tính đức tin.

Đức Thánh Cha Biển-Đức XVI đã ban hành một pháp chế mới đối với các tổ chức từ thiện do GH điều hành, nhằm thúc đẩy trong chúng một căn tính Công giáo rõ ràng hơn và bảo đảm rằng các thành viên nhân sự và những người ủng hộ đi theo giáo huấn luân lý đạo đức Công giáo. Pháp chế nầy tỏ ra là phần cuối cùng trong nỗ lực kéo dài nhiều năm của Vatican để cải tổ và nắm được quyền kiểm soát lớn hơn trên liên minh rộng khắp thế giới nầy : Caritas Quốc Tế và 115 thành viên quốc gia và vùng miền. Theo pháp chế mới nầy,được công bố hôm 01/12/2012 bằng một “tự sắc” mới, các GM và LM quản xứ sẽ được trao quyền trực tiếp trên Caritas địa phương và các tổ chức phi chính phủ liên kết với Giáo Hội. NCR Trực tuyến đưa tin rằng: một tổ chức bác ái từ thiện có thể tự gọi là “Công giáo” chỉ khi có sự đồng ý bằng văn bản của thẩm quyền Giáo Hội. Nếu một đơn vị đặc biệt bị cho rằng “không còn phù hợp với giáo huấn Giáo Hội”, thì GM phải công bố điều đó và tiến hành ngăn chận không để đơn vị đó sử dụng danh hiệu “Công giáo” nữa và nhân sự phải “chia sẻ hoặc ít nhất phải tôn trọng” căn tính Công giáo của các tổ chức từ thiện liên kết với Giáo Hội và cũng phải “nêu gương đời sống Ki-tô hữu” vượt qua khả năng nghề ngiệp của họ.(LifeSiteNews 03/12)

%d bloggers like this: