TỌA ĐÀM VỀ ƠN GỌI VÀ SỨ VỤ NGƯỜI GIÁO DÂN THEO CÔNG ĐỒNG VATICAN II

Xem chi tiết

CÁC GIÁO DÂN LÀ « NHỮNG NGƯỜI ĐỒNG TRÁCH NHIỆM » CỦA GIÁO HỘI

Xem chi tiết

TÂN TIẾN SĨ GIUSE NGUYỄN ĐÌNH TOÀN : TỪ CẬU BÉ BÁN HÀNG ĐẾN HỌC VỊ TIẾN SĨ Y KHOA

Xem chi tiết

ĐỨC THÁNH CHA NÓI VỚI CÁC GIA ĐÌNH : HÃY CAN ĐẢM LÊN ! ĐỪNG NHƯỢNG BỘ CHO NÃO TRẠNG TỤC HÓA

Xem chi tiết

ĐẠI HỘI DI DÂN THANH HÓA-MIỀN NAM

Xem chi tiết

DIỄN VĂN CỦA ĐỨC BÊNÊĐÍCTÔ XVI VỀ BÍ TÍCH HÒA GIẢI : GIÁ TRỊ SƯ PHẠM CỦA BÍ TÍCH SÁM HỐI ĐỐI VỚI LINH MỤC VÀ GIÁO DÂN

Xem chi tiết

ĐỨC THÁNH CHA KÊU GỌI GIÁO DÂN THAM GIA CHỦ ĐỘNG VÀO ĐỜI SỐNG CHÍNH TRỊ

Xem chi tiết