NHƯ MỘT KỶ NIỆM 2011: BÀI HÁT: VỀ BÊN MẸ

Xem chi tiết

Advertisements

NHƯ MỘT KỶ NIỆM 2011: BÀI HÁT: BƯỚC THEO LỜI NGÀI

Xem chi tiết

NHƯ MỘT KỶ NIỆM 2011: BÀI HÁT: MẸ LÀ ÁNH DƯƠNG

Xem chi tiết

NGHE CD HỢP TUYỂN THÁNH CA “CHÚA ĐẾN! CHÚA ĐẾN!”

Xem chi tiết

ĐÊM HỢP XƯỚNG “TRƯỜNG CA THÁNH NỮ ĐỒNG TRINH MARIA”

Xem chi tiết

ĐỨC BÊNÊĐÍCTÔ XVI NHẮC LẠI TẦM QUAN TRỌNG CỦA NHẠC GRÉGORIEN VÀ CỦA NHẠC PHỨC ĐIỆU

Xem chi tiết

ƠN GỌI CỦA THÁNH NHẠC LÀ NÂNG TÂM HỒN LÊN TRONG LỜI CẦU NGUYỆN

Xem chi tiết