NHƯ MỘT KỶ NIỆM 2011: BÀI HÁT: VỀ BÊN MẸ

Xem chi tiết

NHƯ MỘT KỶ NIỆM 2011: BÀI HÁT: BƯỚC THEO LỜI NGÀI

Xem chi tiết

NHƯ MỘT KỶ NIỆM 2011: BÀI HÁT: MẸ LÀ ÁNH DƯƠNG

Xem chi tiết

NGHE CD HỢP TUYỂN THÁNH CA “CHÚA ĐẾN! CHÚA ĐẾN!”

Xem chi tiết

ĐÊM HỢP XƯỚNG “TRƯỜNG CA THÁNH NỮ ĐỒNG TRINH MARIA”

Xem chi tiết

ĐỨC BÊNÊĐÍCTÔ XVI NHẮC LẠI TẦM QUAN TRỌNG CỦA NHẠC GRÉGORIEN VÀ CỦA NHẠC PHỨC ĐIỆU

Xem chi tiết

ƠN GỌI CỦA THÁNH NHẠC LÀ NÂNG TÂM HỒN LÊN TRONG LỜI CẦU NGUYỆN

Xem chi tiết

BÀI HÁT ĐẠI HỘI GIỚI TRẺ THẾ GIỚI MADRID 2011 CỦA NHẠC SĨ CAO HUY HOÀNG

Xem chi tiết

THƯỞNG THỨC BẢN THÁNH CA “TÀPAO-MẸ MARIA” CỦA NHẠC SĨ MAI PHẠM

Xem chi tiết

THƯỞNG THỨC BẢN HỢP CA “CHÚA ĐÃ SỐNG LẠI” CỦA NHẠC SĨ MAI PHẠM

Xem chi tiết

THƯỞNG THỨC BẢN THÁNH CA “DÂNG LỄ NGÀY XUÂN” CỦA NHẠC SĨ MAI PHẠM

Xem chi tiết

THƯỞNG THỨC BẢN NHẠC “CÔNG CHA” CỦA NHẠC SĨ MAI PHẠM

Xem chi tiết

ĐỨC HỒNG Y CANIZARES LLOVERA XÁC NHẬN VIỆC ĐỨC THÁNH CHA SẼ BAN HÀNH MỘT TỰ SẮC VỀ PHỤNG VỤ

Xem chi tiết

THƯỞNG THỨC BẢN NHẠC “LE BONHEUR D’ÊTRE ENSEMBLE”

Xem chi tiết

THƯỞNG THỨC BẢN NHẠC “L’HOMME EN BLANC” (VỀ ĐỨC GIOAN-PHAOLÔ II)

Xem chi tiết

THƯỞNG THỨC BẢN NHẠC “MẸ” CỦA LINH MỤC NHẠC SĨ NGUYỄN HỮU AN

Xem chi tiết

THƯỞNG THỨC BẢN NHẠC “MƯỜI ĐIỀU RĂN LINH MỤC” CỦA LINH MỤC NHẠC SĨ NGUYỄN HỮU AN

Xem chi tiết

THƯỞNG THỨC BẢN NHẠC “LÀ LINH MỤC” CỦA LINH MỤC NHẠC SĨ NGUYỄN HỮU AN

Xem chi tiết

THƯỞNG THỨC BẢN NHẠC “HOA HỒNG DÂNG NGƯỜI” CỦA NHẠC SĨ MAI PHẠM

Xem chi tiết

THƯỞNG THỨC BẢN NHẠC “KINH ĐÊM TRONG ĐỀN THÁNH” CỦA NHẠC SĨ MAI PHẠM

Xem chi tiết

THƯỞNG THỨC BẢN NHẠC “LỄ VẬT DÂNG NGƯỜI” CỦA NHẠC SĨ MAI PHẠM

Xem chi tiết

KHÓA ĐÀO TẠO CA TRƯỞNG ĐẦU TIÊN TẠI GP HUẾ

Xem chi tiết

ALBUM NHẠC “CÙNG MẸ RA KHƠI”

Xem chi tiết