QUAN ĐIỂM CỦA ĐỨC THÁNH CHA BÊNÊĐÍCTÔ XVI VỀ NĂM « VẤN ĐỀ GÂY TRANH LUẬN » (2)

Xem chi tiết

QUAN ĐIỂM CỦA ĐỨC THÁNH CHA BÊNÊĐÍCTÔ XVI VỀ NĂM « VẤN ĐỀ GÂY TRANH LUẬN » (1)

Xem chi tiết

ĐỨC THÁNH CHA BÊNÊĐÍCTÔ XVI « CỨU » DÂN TỘC DO THÁI

Xem chi tiết

BẢN DỊCH KINH THÁNH ĐẠI KẾT (TOB) MỚI MUỐN DỊCH CHÍNH XÁC HƠN TỪ « JUIF » (DO THÁI)

Xem chi tiết