NHƯ MỘT KỶ NIỆM 2012

Xem chi tiết

LỄ ĐỨC MẸ DÂNG MÌNH 2012 : LINH MỤC VÀ CON ĐƯỜNG TÂN PHÚC ÂM HÓA

Xem chi tiết

MỘT KHOA SƯ PHẠM THĂNG TIẾN TỰ DO

Xem chi tiết

BÀI GIẢNG CỦA ĐỨC HỒNG Y FILONI CHO CÁC CHỦNG SINH CỦA CHỦNG VIỆN OWERRI : HÃY CHUẨN BỊ TRỞ THÀNH NHỮNG SỨ GIẢ CỦA VIỆC TÂN PHÚC ÂM HÓA

Xem chi tiết

VÌ NƯỚC TRỜI: NHỮNG KHÁI NIỆM SUY TƯ VỀ VIỆC ĐÀO TẠO BẬC ĐỘC THÂN LINH MỤC

Xem chi tiết

LINH MỤC ĐOÀN BA GIÁO PHẬN : LẠNG SƠN, PHÁT DIỆM VÀ THANH HÓA TĨNH TÂM NĂM 2012

Xem chi tiết

PHIM: ĐỪNG KHÓC THƯƠNG TÔI SUDAN

Xem chi tiết

NĂM ĐỨC TIN : SỨ ĐIỆP CỦA ĐHY PIACENZA, TỔNG TRƯỞNG BỘ GIÁO SĨ, GỞI CÁC LINH MỤC

Xem chi tiết

CÁC PHƯƠNG DƯỢC CHO CUỘC « KHỦNG HOẢNG » ƠN GỌI

Xem chi tiết

SÁCH: TIỂU SỬ CHA JEAN-JACQUES OLIER

Xem chi tiết

LINH HƯỚNG

Xem chi tiết

NHỮNG LỜI NHẮC NHỞ CỦA ĐỨC BÊNÊĐÍCTÔ XVI DÀNH CHO CÁC GIÁM MỤC PHÁP

Xem chi tiết

LINH HƯỚNG TRONG TRUYỀN THỐNG XUÂN BÍCH

Xem chi tiết

TU ES PETRUS (19) : TUẦN TIN GIÁO HỘI CÔNG GIÁO

Xem chi tiết

LINH MỤC ĐỒNG TẾ CÓ NÊN CHỤP HÌNH HAY KHÔNG?

Xem chi tiết

MỘT VÀI CẢM NGHĨ VỀ KHÓA BỒI DƯỠNG CÁC NHÀ ĐÀO TẠO ỨNG SINH LINH MỤC TẠI VIỆT NAM

Xem chi tiết

GIỚI THIỆU RATIO ĐÀO TẠO LINH MỤC CỦA HĐGM VN

Xem chi tiết

HÌNH ẢNH KHÓA BỒI DƯỠNG CÁC NHÀ ĐÀO TẠO ỨNG SINH LINH MỤC VIẾNG MỘ ĐỨC CHA JEAN CASSAIGNE TẠI DI LINH CÙNG VỚI VỊ ĐẠI DIỆN TÒA THÁNH

Xem chi tiết

VIDEO BÀI PHÁT BIỂU CỦA ĐỨC CHA ANTÔN VŨ HUY CHƯƠNG TRONG BUỔI GẶP GỠ GIỮA ĐỨC CHA LEOPOLDO GIRELLI VÀ CÁC THAM DỰ VIÊN KHÓA BỒI DƯỠNG CÁC NHÀ ĐÀO TẠO ỨNG SINH LINH MỤC

Xem chi tiết

AUDIO BÀI NÓI CHUYỆN CỦA ĐỨC TỔNG GIÁM MỤC LEOPOLDO GIRELLI VỚI CÁC LINH MỤC THAM DỰ KHÓA BỒI DƯỠNG TẠI ĐÀ LẠT

Xem chi tiết

KHÓA BỒI DƯỠNG CÁC NHÀ ĐÀO TẠO CÁC ỨNG VIÊN LINH MỤC TẠI VIỆT NAM

Xem chi tiết

THÁNH LỄ TẠ ƠN 11 NĂM HỒNG ÂN LINH MỤC

Xem chi tiết

TÒA THÁNH PHỔ BIẾN VĂN KIỆN GIÚP ĐỊNH HƯỚNG MỤC VỤ ƠN GỌI LINH MỤC

Xem chi tiết

LỄ PHONG CHỨC PHÓ TẾ TẠI GIÁO PHẬN HUẾ : TRỞ NÊN NGƯỜI PHỤC VỤ

Xem chi tiết

CÁC BỔN PHẬN CỦA LINH MỤC

Xem chi tiết

ĐỨC GIÊSU KITÔ, VỊ THƯỢNG TẾ TRONG THƯ DO THÁI

Xem chi tiết

SỰ ĐỘC THÂN LINH MỤC VÀ TRINH KHIẾT THÁNH HIẾN LÀ DẤU CHỈ SÁNG NGỜI CỦA ĐỨC ÁI MỤC TỬ

Xem chi tiết

THƯ CỦA BỘ GIÁO SĨ GỞI CÁC LINH MỤC : NHỮNG LẠM DỤNG TÍNH DỤC ĐÃ LÀM MÉO MÓ HÌNH ẢNH CỦA GIÁO HỘI

Xem chi tiết

THẮP LẠI LỬA YÊU

Xem chi tiết

CHÚT SUY TƯ NGÀY TĨNH TÂM: KHƠI DẬY ĐẶC SỦNG

Xem chi tiết

VẪN CÒN NHỮNG MỤC TỬ TỐT LÀNH

Xem chi tiết

VIDEO VỀ CẢM NHẬN CỦA CHA GIÁM TỈNH TRONG VÀI NGÀY NGẮN NGỦI TẠI ĐẠI CHỦNG VIỆN HUẾ

Xem chi tiết

ĐỨC THÁNH CHA NHẮC NHỞ CÁC LINH MỤC VỀ ĐỨC VÂNG PHỤC

Xem chi tiết

ĐÀO TẠO LINH MỤC, MỘT ƯU TIÊN ĐỐI VỚI GIÁO HỘI

Xem chi tiết

SỨ ĐIỆP NGÀY THẾ GIỚI CẦU NGUYỆN CHO CÁC ƠN GỌI 2012

Xem chi tiết

NHỮNG ĐỊNH HƯỚNG CHO VIỆC NGHIÊN CỨU VÀ GIẢNG DẠY HỌC THUYẾT XÃ HỘI CỦA GIÁO HỘI TRONG VIỆC ĐÀO TẠO LINH MỤC (bản đầy đủ))

Xem chi tiết

GIÁO HỘI XIN LỖI VÌ NHỮNG LẠM DỤNG TÍNH DỤC DO CÁC LINH MỤC GÂY NÊN

Xem chi tiết

BÊNÊĐÍCTÔ XVI : « VIỆC CHỮA LÀNH CÁC NẠN NHÂN LẠM DỤNG TÍNH DỤC PHẢI LÀ MỘT BẬN TÂM CĂN BẢN »

Xem chi tiết

SỨ ĐIỆP NGÀY THẾ GIỚI BỆNH NHÂN 2012

Xem chi tiết

MỘT LINH MỤC TRÊN DU THUYỀN GẶP NẠN COSTA CONCORDIA

Xem chi tiết

GIÁO HỘI CẦN NHỮNG LINH MỤC THÁNH THIỆN VÀ CHUYỂN TẢI SỰ THÁNH THIỆN BẰNG CHÍNH CUỘC SỐNG CỦA MÌNH

Xem chi tiết

ĐỨC THÁNH CHA NHẤN MẠNH NHỮNG ĐẶC ĐIỂM CỦA MỘT NỀN ĐÀO TẠO LINH MỤC TỐT

Xem chi tiết

ĐỨC BÊNÊĐÍCTÔ XVI : NGƯỜI DI TRÚ KHÔNG PHẢI LÀ NHỮNG CON SỐ NHƯNG LÀ NHỮNG NHÂN VỊ TÌM KIẾM HÒA BÌNH

Xem chi tiết

CÁC CHỦNG SINH SUY NGHĨ VỀ ĐỜI SỐNG TÌNH CẢM

Xem chi tiết

ĐHY MARC OUELLET: CHÚNG TA KHÔNG ĐẦU TƯ ĐỦ TRONG VIỆC CỔ VÕ ƠN GỌI

Xem chi tiết

CÁC CHỦNG VIỆN HOA KỲ ĐẦY NGƯỜI

Xem chi tiết

SỨ ĐIỆP CỦA ĐHY CHỦ TỊCH BỘ GIÁO SĨ GỞI CHO CÁC LINH MỤC NHÂN DỊP MÙA VỌNG 2011

Xem chi tiết

NHƯ MỘT KỶ NIỆM 2011: TƯỞNG NHỚ CHA DANIEL BOUIS, LINH MỤC XUÂN BÍCH

Xem chi tiết

NHƯ MỘT KỶ NIỆM 2011: LINH MỤC GIÁO PHẬN : MỘT NGƯỜI CỦA DÂN CHÚNG !

Xem chi tiết

NHƯ MỘT KỶ NIỆM 2011: LINH MỤC SINH VIÊN

Xem chi tiết

NHƯ MỘT KỶ NIỆM 2011: CHẤT XUÂN BÍCH

Xem chi tiết

NHƯ MỘT KỶ NIỆM 2011: ĐỨC TỔNG GIÁM MỤC LEOPOLDO : “Ở CHỦNG VIỆN, LÀM THẾ NÀO CHUẨN BỊ CHO MÌNH TRỞ THÀNH NHỮNG LINH MỤC TỐT ?”

Xem chi tiết

NHƯ MỘT KỶ NIỆM 2011: TÁC QUYỀN CỦA LỜI CHÚA

Xem chi tiết

GIỖ TỔ XUÂN BÍCH 2011: XEM VIDEO LẶP LẠI LỜI HỨA GIÁO SĨ

Xem video

NHƯ MỘT KỶ NIỆM 2011: LỜI THIÊN CHÚA TRONG VIỆC ĐÀO TẠO LINH MỤC

Xem chi tiết

NHƯ MỘT KỶ NIỆM 2011: THƯ CHA GIÁM TỈNH GỬI CÁC LINH MỤC XUÂN BÍCH VÀ CÁC CHỦNG SINH ĐCV HUẾ

Xem chi tiết

TRỞ VỀ SỐNG LINH ĐẠO LINH MỤC GIÁO PHẬN

Xem chi tiết

HỘI NGHỊ VỀ CÁC ƠN GỌI : « THẦY ĐÃ CHỌN CÁC CON, NHỮNG LINH MỤC CHO THỜI ĐẠI CHÚNG TA »

Xem chi tiết

TĨNH TÂM NĂM CỦA CHỦNG SINH ĐẠI CHỦNG VIỆN HUẾ (26-29/10/2011) : TÁI KHÁM PHÁ VÀ ĐỔI MỚI NIỀM TIN VÀO LỜI THIÊN CHÚA

Xem chi tiết

HÌNH ẢNH TĨNH TÂM NĂM 2011 VÀ THÁNH LỄ TRAO BAN ÁO DÒNG TẠI ĐẠI CHỦNG VIỆN HUẾ

Xem chi tiết

ĐỨC CHA PHÊRÔ NGUYỄN VĂN KHẢM THĂM VÀ NÓI CHUYỆN VỚI CÁC THẦY ĐẠI CHỦNG VIỆN HUẾ

Xem chi tiết

THƯ LUÂN LƯU CỦA BỘ GIÁO SĨ: CĂN TÍNH TRUYỀN GIÁO CỦA LINH MỤC TRONG GIÁO HỘI NHƯ LÀ CHIỀU KÍCH NỘI TẠI CỦA VIỆC THI HÀNH BA CHỨC NĂNG

Xem chi tiết

THÁNH LỄ TẠ ƠN CỦA CHA MICAE ĐỖ HUY NHẬT QUỲNH TẠI ĐẠI CHỦNG VIỆN HUẾ

Xem chi tiết

HẦU HẾT CÁC LINH MỤC SỐNG HẠNH PHÚC, YÊU MẾN ĐỜI ĐỘC THÂN

Xem chi tiết

HUẤN DỤ CỦA ĐỨC THÁNH CHA DÀNH CHO CÁC CHỦNG SINH ĐỨC

Xem chi tiết