CÁCH SỐNG CỦA TÔI VỚI TƯ CÁCH LINH MỤC THÌ QUAN TRỌNG HƠN TẤT CẢ NHỮNG GÌ TÔI LÀM VỚI TƯ CÁCH LINH MỤC

LÀM THẾ NÀO SỐNG THIÊN CHỨC LINH MỤC HÔM NAY ?

Lời nói đầu.

Các Giám mục phải có ưu tư đầu tiên là chăm lo cho các linh mục. Giám mục trước tiên là Giám mục cho các linh mục, và ngài chỉ có thể như thế khi trở nên linh mục với các linh mục của mình. Xác tín này đã thúc đẩy Hội Đồng Giám Mục Đức, trong thời gian diễn ra cuộc họp khoáng đại mùa Thu của mình ở Fulda từ ngày 21 đến 24 thắng Chín năm 1981, dành ra cả một ngày suy tư cho câu hỏi sau : làm thế nào, ngày nay, theo quan điểm tâm linh, các linh mục có thể sống hoàn cảnh của họ ? Đâu là những mục đích và tiêu chí, nhưng cũng  những con đường nào và những khả năng nào được đề nghị cho họ để sống thiên chức linh mục cách khả tín trong một môi trường làm cho thừa tác vụ của họ thường rất nặng nhọc để gánh vác ?

Xem tiếp