TƯ VẤN MỤC VỤ (10): 9. CĂNG THẲNG VÀ KHỦNG HOẢNG

Xem chi tiết

Advertisements

TƯ VẤN MỤC VỤ (9): 8. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ

Xem chi tiết

TƯ VẤN MỤC VỤ (8): 7. TÁC ĐỘNG TRÊN ĐỐI TƯỢNG TƯ VẤN

Xem chi tiết

TƯ VẤN MỤC VỤ (7): 6. NGHE VÀ ĐÁP ỨNG LẠI THÔNG ĐIỆP

Xem chi tiết

TƯ VẤN MỤC VỤ (6): 5. CÁC SÁCH LƯỢC XỬ LÝ

Xem chi tiết

TƯ VẤN MỤC VỤ (5): 4. CÁC CẢM NGHĨ VÀ CÁC CẢM XÚC

Xem chi tiết

TƯ VẤN MỤC VỤ (4): 3. ĐỨC TIN VÀ CÁC GIÁ TRỊ KITÔ GIÁO

Xem chi tiết