THÁNH LỄ KỶ NIỆM 100 NĂM CÔNG ĐỒNG KẺ SỞ TẠI SỞ KIỆN

Xem chi tiết

NGHI THỨC SAI ĐI THỰC TẬP MỤC VỤ TẠI ĐẠI CHỦNG VIỆN HÀ NỘI

Xem chi tiết

ĐẠI CHỦNG VIỆN HÀ NỘI KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI 2012- 2013

Xem chi tiết

PHỎNG VẤN CHA PHÊRÔ NGUYỄN VĂN HIỀN- TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI GIÁO LÝ TOÀN QUỐC LẦN THỨ BA

Xem chi tiết

LỄ KHAI MẠC ĐẠI HỘI GIÁO LÝ TOÀN QUỐC LẦN THỨ BA

Xem chi tiết

ĐẠI HỘI GIÁO LÝ TOÀN QUỐC LẦN THỨ BA CHUẨN BỊ KHAI MẠC

Xem chi tiết

THÁNH LỄ MỪNG QUAN THẦY ĐỨC TỔNG GIÁM MỤC PHÊ-RÔ NGUYỄN VĂN NHƠN

Xem chi tiết

GIÁO HẠT CHÍNH TÒA HÀ NỘI CUNG NGHINH THÁNH THỂ

Xem chi tiết

ĐỨC TGM LEOPOLDO GIRELLI THĂM GIÁO XỨ HÀM LONG

Xem chi tiết

GIÁO MIỀN HOÀNG NGUYÊN ĐÓN TIẾP VỊ ĐẠI DIỆN CỦA TÒA THÁNH TRÊN QUÊ HƯƠNG

Xem chi tiết

ĐỨC TGM LEOPOLDO GIRELLI THĂM VÀ DÂNG LỄ TẠI GIÁO XỨ VĨNH TRỊ, HÀ NỘI

Xem chi tiết

ĐỨC TGM HÀ NỘI CỬ HÀNH ĐẠI LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG

Xem chi tiết

GIÁO HẠT PHÚ XUYÊN VỚI NGÀY LỄ CẦU NGUYỆN CHO ƠN GỌI LINH MỤC VÀ TU SĨ

Xem chi tiết

THÁNH LỄ LÀM PHÉP DẦU TẠI NHÀ THỜ CHÍNH TÒA HÀ NỘI

Xem chi tiết

NGÀY THỨ HAI TRONG KỲ ĐẠI HỘI GLV CỦA GIÁO PHẬN HÀ NỘI

Xem chi tiết

THÁNH LỄ QUAN THẦY GIÁO LÝ VIÊN GIÁO PHẬN HÀ NỘI

Xem chi tiết

ĐÊM HOAN CA MỪNG MỪNG ĐẠI HỘI QUAN THẦY GLV GIÁO PHẬN HÀ NỘI

Xem chi tiết

GIÁO XỨ TỪ CHÂU CHÀO ĐÓN NHỮNG ANH CHỊ EM ĐẾN TỪ PHÁP QUỐC VÀ HIỆP DÂNG THÁNH LỄ TẠ ƠN

Xem chi tiết

HỘI BÁC ÁI GIÁO XỨ LA PHÙ CHÚC TẾT ĐỨC CHA GIUSE NGÔ QUANG KIỆT

Xem chi tiết

ĐỨC TỔNG GIÁM MỤC HÀ NỘI BAN BÍ TÍCH THÊM SỨC TẠI GIÁO XỨ PHÚ ĐA- HÀ NAM

Xem chi tiết

ĐỨC TỔNG GIÁM MỤC HÀ NỘI THĂM MỤC VỤ TRUNG TÂM HÀNH HƯƠNG SỞ KIỆN

Xem chi tiết

ĐHY IVAN DIAS VIẾNG THĂM TGP HÀ NỘI

Xem chi tiết

THÁNH LỄ BẾ MẠC NĂM THÁNH CỦA TỔNG GIÁO PHẬN HÀ NỘI

Xem chi tiết

ĐÊM HOAN CA MỪNG CHÚA GIÁNG SINH CỦA GIÁO XỨ LA PHÙ, HÀ NỘI

Xem chi tiết

THÁNH LỄ TẠ ƠN, NGHI THỨC LÀM PHÉP VÀ ĐẶT VIÊN ĐÁ ĐẦU TIÊN TẠI NHÀ THỜ GIÁO HỌ LA UYÊN- HÀ NỘI

Xem chi tiết

MẸ, NGƯỜI THẦY ĐẦU TIÊN

Xem chi tiết

ĐỨC CHA PHỤ TÁ LÔRENSÔ VÀ QUÝ CHA THĂM ĐỨC CHA GIUSE NGÔ QUANG KIỆT

Xem chi tiết

THÁNH LỄ MỪNG ĐẠI HỘI TRUYỀN THỐNG SINH VIÊN CỦA TỔNG GIÁO PHẬN HÀ NỘI LẦN THỨ XIII

Xem chi tiết

LỄ GIỖ LẦN THỨ 177 THÁNH PHÊRÔ LÊ TÙY

Xem chi tiết

HỘI MÂN CÔI GIÁO XỨ TỪ CHÂU MỪNG LỄ MẸ MÂN CÔI

Xem chi tiết

CHỦNG SINH HÀ NỘI K- 05 TĨNH TÂM

Xem chi tiết

HỘI MÂN CÔI GIÁO XỨ LA PHÙ- HÀ NỘI DÂNG HOA KÍNH ĐỨC MẸ

Xem chi tiết

HỘI MÂN CÔI GIÁO HỌ ĐỊNH QUÁN MỪNG QUAN THẦY

Xem chi tiết