THÁNH LỄ KỶ NIỆM 100 NĂM CÔNG ĐỒNG KẺ SỞ TẠI SỞ KIỆN

Xem chi tiết

NGHI THỨC SAI ĐI THỰC TẬP MỤC VỤ TẠI ĐẠI CHỦNG VIỆN HÀ NỘI

Xem chi tiết

ĐẠI CHỦNG VIỆN HÀ NỘI KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI 2012- 2013

Xem chi tiết

PHỎNG VẤN CHA PHÊRÔ NGUYỄN VĂN HIỀN- TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI GIÁO LÝ TOÀN QUỐC LẦN THỨ BA

Xem chi tiết

LỄ KHAI MẠC ĐẠI HỘI GIÁO LÝ TOÀN QUỐC LẦN THỨ BA

Xem chi tiết

ĐẠI HỘI GIÁO LÝ TOÀN QUỐC LẦN THỨ BA CHUẨN BỊ KHAI MẠC

Xem chi tiết

THÁNH LỄ MỪNG QUAN THẦY ĐỨC TỔNG GIÁM MỤC PHÊ-RÔ NGUYỄN VĂN NHƠN

Xem chi tiết