CHÚA NHẬT THỨ II MÙA VỌNG NĂM C: DỌN ĐƯỜNG CHO CHÚA

Xem chi tiết

CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG NĂM C: TỈNH THỨC VÀ CẦU NGUYỆN!

Xem chi tiết

CHÚA NHẬT XXXIV THƯỜNG NIÊN NĂM B: LỄ ĐỨC GIÊ-SU KI-TÔ VUA VŨ TRỤ

Xem chi tiết

CHÚA NHẬT XXXIII THƯỜNG NIÊN NĂM B: «CON CHÁU CÁC THÁNH TỬ ĐẠO!»

Xem chi tiết

CHÚA NHẬT XXXII THƯỜNG NIÊN NĂM B: “CỦA ÍT LÒNG NHIỀU”

Xem chi tiết

CHÚA NHẬT XXXI THƯỜNG NIÊN NĂM B: MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI

Xem chi tiết

TỌA ĐÀM VỀ ƠN GỌI VÀ SỨ VỤ NGƯỜI GIÁO DÂN THEO CÔNG ĐỒNG VATICAN II

Xem chi tiết

CHÚA NHẬT XXX THƯỜNG NIÊN NĂM B: MÙ MÀ SÁNG! SÁNG MÀ MÙ!

Xem chi tiết

HIỂU VÀ THỰC THI SỨ ĐIỆP CỦA ĐỨC THÁNH CHA BÊNÊĐITÔ XVI NHÂN NGÀY THẾ GIỚI TRUYỀN GIÁO NĂM 2012

Xem chi tiết

CHÚA NHẬT XXIX THƯỜNG NIÊN NĂM B: ĐEM TIN MỪNG ĐẾN CHO MỌI NGƯỜI

Xem chi tiết

CHÚA NHẬT XXVIII THƯỜNG NIÊN NĂM B : ĐÚNG LÀ BẠC NHƯ TIỀN!

Xem chi tiết

LỄ ĐỨC MẸ MÂN CÔI

Xem chi tiết

CHÚA NHẬT XXVII THƯỜNG NIÊN NĂM B: HÔN NHÂN GIA ĐÌNH TRONG KẾ HOẠCH CỦA THIÊN CHÚA

Xem chi tiết

CHÚA NHẬT XXVI THƯỜNG NIÊN NĂM B: KHÓC VỚI KẺ KHÓC VÀ VUI VỚI NGƯỜI VUI

Xem chi tiết

CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN NĂM B: CON ĐƯỜNG THẦY CHỈ CHO CHÚNG TA

Xem chi tiết

CHÚA NHẬT XXIV THƯỜNG NIÊN NĂM B: ƠN GỌI HAY CON ĐƯỜNG CỦA NGƯỜI MÔN ĐỆ

Xem chi tiết

CHÚA NHẬT XXIII THƯỜNG NIÊN NĂM B: THIÊN CHÚA CHỮA LÀNH

Xem chi tiết

CHÚA NHẬT XXII THƯỜNG NIÊN NĂM B: DÂN CHÚA LÀ DÂN VĨ ĐẠI !

Xem chi tiết

CHÚA NHẬT XIX THƯỜNG NIÊN NĂM B : BÁNH TRƯỜNG SINH

Xem chi tiết

CHÚA NHẬT XVIII THƯỜNG NIÊN NĂM B: CHỌN NẾP SỐNG MỚI VÀ TRỞ THÀNH CON NGƯỜI MỚI

Xem chi tiết

CHÚA NHẬT XVII THƯỜNG NIÊN NĂM B: 5 CHIẾC BÁNH VÀ 2 CON CÁ

Xem chi tiết

CHÚA NHẬT XVI THƯỜNG NIÊN NĂM B: VINH DỰ VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA MỤC TỬ

Xem chi tiết

CHÚA NHẬT XV THƯỜNG NIÊN NĂM B: ƠN GỌI & SỨ MẠNG CỦA KI-TÔ HỮU

Xem chi tiết

CHÚA NHẬT XIV THƯỜNG NIÊN NĂM B: NHẬN RA SỨ GIẢ CỦA THIÊN CHÚA

Xem chi tiết

CHÚA NHẬT XIII THƯỜNG NIÊN NĂM B: SỰ SỐNG LÀ THÁNH THIÊNG

Xem chi tiết

CHÚA NHẬT XII THƯỜNG NIÊN NĂM B : SÓNG GIÓ CUỘC ĐỜI

Xem chi tiết

CHÚA NHẬT XII THƯỜNG NIÊN NĂM B: LỄ SINH NHẬT THÁNH GIO-AN TẨY GIẢ

Xem chi tiết

CHÚA NHẬT XI THƯỜNG NIÊN NĂM B: NƯỚC THIÊN CHÚA GIỐNG NHƯ HẠT LÚA

Xem chi tiết

LỂ THÁNH TÂM CHÚA GIÊ-SU NĂM B: MÁU CÙNG NƯỚC CHẨY RA TỪ CẠNH SƯỜN CHÚA GIÊ-SU

Xem chi tiết

LỄ MÌNH MÁU THÁNH CHÚA KI-TÔ: “GIAO ƯỚC TÌNH YÊU!’’

Xem chi tiết

CHÚA NHẬT LỄ CHÚA BA NGÔI NĂM B: VINH DỰ VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA KẺ LÀM CON CHÚA BA NGÔI

Xem chi tiết

CHÚA NHẬT LỄ HIỆN XUỐNG NĂM B: “ANH EM HÃY NHẬN LẤY THÁNH THẦN’’

Xem chi tiết

CHÚA NHẬT LỄ THĂNG THIÊN NĂM B: LOAN BÁO TIN MỪNG CHO NGƯỜI THỜI NAY

Xem chi tiết

CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH NĂM B: YÊU THƯƠNG LÀ CỐT LÕI CỦA KI-TÔ GIÁO

Xem chi tiết

CHÚA NHẬT V PHỤC SINH NĂM B : SỐNG MẬT THIẾT VỚI CHÚA GIÊ-SU KI-TÔ

Xem chi tiết

CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH NĂM B : “TÔI CHÍNH LÀ MỤC TỬ NHÂN LÀNH”

Xem chi tiết

CHÚA NHẬT III PHỤC SINH NĂM B : “Ý ĐỊNH VÀ ĐƯỜNG LỐI NHIỆM MẦU”

Xem chi tiết

CHÚA NHẬT II PHỤC SINH: TÔN VINH VÀ LOAN BÁO LÒNG CHÚA XÓT THƯƠNG!

Xem chi tiết

CHÚA NHẬT PHỤC SINH NĂM B : LÀM CHỨNG CHO ĐẤNG PHỤC SINH

Xem chi tiết

CHÚA NHẬT LỄ LÁ NĂM B: CHIÊM NGẮM CHÚA GIÊ-SU TRONG TƯỜNG THUẬT CUỘC THƯƠNG KHÓ

Xem chi tiết

CHÚA NHẬT IV MÙA CHAY NĂM B: ÂN SỦNG & LÒNG TIN

Xem chi tiết

CHÚA NHẬT III MÙA CHAY NĂM B : NHIỆT TÂM LO VIỆC NHÀ CHÚA

Xem chi tiết

CHÚA NHẬT II MÙA CHAY NĂM B : “DẠ, CON ĐÂY!”

Xem chi tiết

CHÚA NHẬT I MÙA CHAY NĂM B: HÃY SÁM HỐI & TIN VÀO TIN MỪNG!

Xem chi tiết

THỨ TƯ LỄ TRO NĂM B: “ĐỪNG XÉ ÁO, NHƯNG HÃY XÉ LÒNG!”

Xem chi tiết

HIỂU VÀ SỐNG SỨ ĐIỆP MÙA CHAY 2012 CỦA ĐỨC THÁNH CHA BÊNÊĐÍCTÔ XVI

Xem chi tiết

CHÚA NHẬT VII THƯỜNG NIÊN NĂM B: HÀNH ĐỘNG CỨU ĐỘ VÀ MẠC KHẢI

Xem chi tiết

CHÚA NHẬT V THƯỜNG NIÊN NĂM B : TẤM LÒNG CỦA THIÊN CHÚA

Xem chi tiết

CHÚA NHẬT IV THƯỜNG NIÊN NĂM B: NÓI LỜI CHÚA CHO MỌI NGƯỜI

Xem chi tiết

CHÚA NHẬT III THƯỜNG NIÊN NĂM B: ƠN CHINH PHỤC LÒNG NGƯỜI

Xem chi tiết

CHÚA NHẬT II THƯỜNG NIÊN NĂM B: XIN CHÚA PHÁN, CON ĐANG LẮNG NGHE

Xem chi tiết

CHÚA NHẬT LỄ HIỂN LINH NĂM B : THIÊN CHÚA CỦA MỌI NƯỚC, MỌI DÂN & MỌI NGƯỜI

Xem chi tiết

ĐẠI LỄ CHÚA GIÁNG SINH NĂM B: NGÔI LỜI ĐÃ ĐÊN ĐỂ THẾ GIAN ĐƯỢC CHAN HÒA ƠN PHÚC

Xem chi tiết

MỪNG CHÚA GIÁNG SINH: TÔN VINH TÌNH THƯƠNG CỨU ÐỘ !!

Xem chi tiết

CHÚA NHẬT THỨ IV MÙA VỌNG NĂM B: ĐÓN MỪNG CHÚA ĐẾN & CỘNG TÁC VỚI NGƯỜI TRONG KẾ HOẠCH CỨU ĐỘ

Xem chi tiết

CHÚA NHẬT THỨ III MÙA VỌNG NĂM B: NHỜ THÁNH KINH, CHÚNG TA BIẾT THIÊN CHÚA VÀ BIẾT ĐỨC GIÊ-SU

Xem chi tiết

CHÚA NHẬT THỨ II MÙA VỌNG NĂM B: DỌN ĐƯỜNG ĐÓN CHÚA

Xem chi tiết

CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG NĂM B: PHẢI CHI NGÀI XÉ TRỜI MÀ XUỐNG….

Xem chi tiết

CHÚA NHẬT XXXIV THƯỜNG NIÊN NĂM A: ĐỨC GIÊ-SU KI-TÔ VUA VŨ TRỤ

Xem chi tiết

KÍNH TRỌNG THỂ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM: GƯƠNG TRUNG KIÊN CỦA TIỀN NHÂN

Xem chi tiết

CHÚA NHẬT XXXII THƯỜNG NIÊN NĂM A : KHÔN THÌ SỐNG MÀ DẠI THÌ CHẾT

Xem chi tiết

CHÚA NHẬT XXXI THƯỜNG NIÊN NĂM A : ĐỪNG NÓI MÀ KHÔNG LÀM

Xem chi tiết

CHÚA NHẬT XXX THƯỜNG NIÊN NĂM A: TRUYỀN GIÁO BẰNG ĐỜI SỐNG YÊU THƯƠNG

Xem chi tiết

CHÚA NHẬT XXIX THƯỜNG NIÊN NĂM A: CỦA THIÊN CHÚA TRẢ VỀ THIÊN CHÚA

Xem chi tiết

CHÚA NHẬT XXVIII THƯỜNG NIÊN NĂM A: Y PHỤC LỄ CƯỚI

Xem chi tiết