GIÁO XỨ CAO BÌNH ĐÓN THÁNH GIÁ ĐẠI HỘI GIỚI TRẺ GIÁO TỈNH HÀ NỘI

Xem chi tiết

CANH THỨC VÀ THÁNH LỄ MỪNG CHÚA GIÁNG SINH TẠI GIÁO XỨ CAO BÌNH

Xem chi tiết

THÁNH LỄ TẠ ƠN CUNG HIẾN THÁNH ĐƯỜNG GIÁO XỨ MỸ SƠN

Xem chi tiết

THÁNH LỄ KHAI GIẢNG LỚP TU ĐỨC CỦA GIÁO PHẬN LẠNG SƠN-CAO BẰNG

Xem chi tiết

HÌNH ẢNH LỄ BỔN MẠNG GIÁO PHẬN LẠNG SƠN-CAO BẰNG

Xem chi tiết

TĨNH TÂM THÁNG 7-2011 CỦA LINH MỤC VÀ TU SĨ GIÁO PHẬN LẠNG SƠN

Xem chi tiết

THÁNH LỄ ĐỒNG TẾ NGÀY THI GIÁO LÝ-KINH THÁNH TẠI GIÁO PHẬN LẠNG SƠN CAO BẰNG

Xem chi tiết

BÀI CHIA SẺ THÁNH LỄ BẾ MẠC NGÀY THI GIÁO LÝ KINH THÁNH CỦA GIÁO PHẬN LẠNG SƠN-CAO BẰNG (27/07/2011)

Xem chi tiết

ĐỨC CHA GIUSE ĐẶNG ĐỨC NGÂN THĂM MỤC TẠI HÀ GIANG

Xem chi tiết

BAN GIÁO LÝ GIÁO PHẬN LẠNG SƠN-CAO BẰNG CHUẨN BỊ CHO NGÀY THI GIÁO LÝ

Xem chi tiết

LỄ THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU TẠI ĐỀN THỜ BẮC GIANG

Xem chi tiết

THƯỜNG HUẤN LINH MỤC ĐOÀN GIÁO PHẬN LẠNG SƠN

Xem chi tiết

HÌNH ẢNH CUNG NGHINH THÁNH THỂ TẠI NHÀ THỜ CHÍNH TÒA LẠNG SƠN

Xem chi tiết

THÁNH LỄ KÍNH MÌNH MÁU THÁNH CHÚA VÀ CUNG NGHINH THÁNH THỂ TẠI NHÀ THỜ CHÍNH TÒA LẠNG SƠN

Xem chi tiết

HÌNH ẢNH DÂNG HOA KÍNH THÁNG THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU TẠI NHÀ THỜ CHÍNH TÒA LẠNG SƠN

Xem chi tiết

ĐỨC TGM LEOPOLDO GIRELLI THĂM GIÁO XỨ ĐỒNG ĐĂNG

Xem chi tiết

ĐỨC TGM LEOPOLDO GIRELLI GẶP GỠ TU SĨ GIÁO PHẬN LẠNG SƠN -CAO BẰNG

Xem chi tiết

ĐỨC TGM LEOPOLDO GIRELLI THĂM CHÍNH QUYỀN TỈNH LẠNG SƠN

Xem chi tiết

ĐỨC TGM LEOPOLDO GIRELLI THĂM GIÁO XỨ MỸ SƠN

Xem chi tiết

ĐỨC TGM LEOPOLDO GIRELLI GẶP GỠ LINH MỤC, CHỦNG SINH VÀ DỰ TU GIÁO PHẬN LẠNG SƠN CAO BẰNG

Xem chi tiết

ĐỨC TGM. LEOPOLDO GIRELLI THĂM GIÁO PHẬN LẠNG SƠN-CAO BẰNG

Xem chi tiết

BÀI CHAO MỪNG ĐỨC TỔNG GIÁM MỤC LEOPOLDO GIRELLI CỦA ĐỨC GIÁM MỤC GIÁO PHẬN LẠNG SƠN

Xem chi tiết

GIÁO XỨ CHÍNH TÒA CỬA NAM KHAI GIẢNG CÁC LỚP GIÁO LÝ KINH THÁNH HÈ

Xem chi tiết

GIÁO XỨ CHÍNH TÒA GIÁO PHẬN LẠNG SƠN DÂNG HOA KÍNH ĐỨC MẸ

Xem chi tiết

CARITAS GIÁO PHẬN LẠNG SƠN-CAO BẰNG GẶP GỠ VÀ CHIA SẺ

Xem chi tiết

THÁNH LỄ GIỖ 3 NĂM ĐỨC CỐ VIỆN PHỤ TÊPHANÔ TRẦN NGỌC HOÀNG

Xem chi tiết

GIÁO XỨ CHÍNH TÒA CỬA NAM DÂNG HOA KÍNH ĐỨC MẸ

Xem chi tiết

TĨNH TÂM THƯỜNG HUẤN THÁNG 5 CỦA LINH MỤC, TU SĨ GIÁO PHẬN LẠNG SƠN CAO BẰNG

Xem chi tiết

TỔNG HỢP HÌNH ẢNH LỄ PHONG CHÂN PHƯỚC ĐỨC GIOAN-PHAOLÔ II

Xem chi tiết

THÁNH LỄ TRỌNG THỂ MỪNG CHÚA PHỤC SINH TẠI GIÁO XỨ MỸ SƠN

Xem chi tiết

THÁNH LỄ VỌNG CHÚA PHỤC SINH TẠI NHÀ THỜ CHÍNH TÒA GIÁO PHẬN LẠNG SƠN

Xem chi tiết

ĐÀNG THÁNH GIÁ TẠI NHÀ THỜ CHÍNH TÒA LẠNG SƠN

Xem chi tiết

THÁNH LỄ TIỆC LY TẠI NHÀ THỜ CHÍNH TÒA GIÁO PHẬN LẠNG SƠN-CAO BẰNG

Xem chi tiết

THÁNH LỄ LÀM PHÉP DẦU TẠI GIÁO PHẬN LẠNG SƠN-CAO BẰNG

Xem chi tiết

BÀI CHIA SẺ LỄ THỨ NĂM TUẦN THÁNH TẠI GIÁO PHẬN LẠNG SƠN

Xem chi tiết

BÀI CHIA SẺ THÁNH LỄ NGÀY GIỚI TRẺ CỦA GIÁO PHẬN LẠNG SƠN-CAO BẰNG

Xem chi tiết

KHAI MẠC NGÀY GIỚI TRẺ GIÁO PHẬN LẠNG SƠN-CAO BẰNG

Xem chi tiết

GIỚI TRẺ GIÁO PHẬN LẠNG SƠN-CAO BẰNG DIỄN LẠI CUỘC THƯƠNG KHÓ CỦA CHÚA

Xem chi tiết

GIÁO XỨ CHÍNH TÒA GIÁO PHẬN LẠNG SƠN TĨNH TÂM MÙA CHAY 2011

Xem chi tiết

GIÁO PHẬN LẠNG SƠN CAO BẰNG THĂM KHU ĐIỀU TRỊ BỆNH PHONG PHÚ BÌNH-THÁI NGUYÊN

Xem chi tiết

ĐỨC CHA COSMA HOÀNG VĂN ĐẠT THĂM GIÁO PHẬN CAO BẰNG-LẠNG SƠN

Xem chi tiết

GIÁO XỨ TÀ LÙNG ĐÓN ĐỨC CHA GIUSE ĐẶNG ĐỨC NGÂN

Xem chi tiết

ĐỨC CHA GIUSE ĐẶNG ĐỨC NGÂN THĂM MỤC VỤ GIÁO XỨ THẤT KHÊ

Xem chi tiết

BÀI CHIA SẺ LỄ KHÁNH THÀNH VÀ CUNG HIẾN NHÀ THỜ TÀ LÙNG

Xem chi tiết

GIÁO XỨ ĐỒNG ĐĂNG MỪNG BỔN MẠNG ĐỨC CHA GIUSE ĐẶNG ĐỨC NGÂN

Xem chi tiết

GIÁO PHẬN LẠNG SƠN CAO BẰNG MỪNG KÍNH THÁNH GIUSE

Xem chi tiết

GIÁO XỨ TÀ LÙNG SẴN SÀNG CHO NGÀY LỄ CUNG HIẾN THÁNH ĐƯỜNG

Xem chi tiết

ĐỨC CHA GIUSE NGÔ QUANG KIỆT THĂM GIÁO PHẬN LẠNG SƠN CAO BẰNG

Xem chi tiết

CARITAS GIÁO PHẬN LẠNG SƠN CAO BẰNG THĂM NGƯỜI NGHÈO

Xem chi tiết

ĐAN VIỆN XITÔ THÁNH MẪU CHÂU SƠN NHO QUAN THĂM VIẾNG VÀ GIÚP NGƯỜI KHÓ KHĂN

Xem chi tiết

ĐỨC CHA GIUSE NGÔ QUANG KIỆT CỬ HÀNH THÁNH LỄ GIAO THỪA

Xem chi tiết

GIÁO XỨ CHÍNH TÒA LẠNG SƠN THĂM VIẾNG NGƯỜI NGHÈO

Xem chi tiết

GIÁO PHẬN LẠNG SƠN CAO BẰNG HỌP MẶT QUÝ ÔNG BÀ CỐ

Xem chi tiết

THÁNH LỄ BỔN MẠNG SINH VIÊN CÔNG GIÁO LẠNG SƠN CAO BẰNG

Xem chi tiết

GIÁO PHẬN LẠNG SƠN-CAO BẰNG TĨNH TÂM CUỐI NĂM CANH DẦN

Xem chi tiết

GIÁO XỨ LỘC BÌNH KHÁNH THÀNH NHÀ XỨ VÀ KHỞI CÔNG XÂY DỰNG THÁP CHUÔNG

Xem chi tiết

GIÁO PHẬN LẠNG SƠN CAO BẰNG THIẾT LẬP TÂN GIÁO XỨ NGẠN SƠN

Xem chi tiết

GIÁO PHẬN CAO BẰNG-LẠNG SƠN CHÀO THĂM VÀ CHÚC TẾT ĐỨC TỔNG GIÁM MỤC HÀ NỘI

Xem chi tiết

GIÁO PHẬN CAO BẰNG-LẠNG SƠN CHÀO THĂM ĐỨC CHA GIUSE NGÔ QUANG KIỆT

Xem chi tiết

THÁNH LỄ BẾ MẠC NĂM THÁNH 2010 TẠI GIÁO PHẬN LẠNG SƠN

Xem chi tiết

THÁNH LỄ GIÁNG SINH TẠI THỊ TRẤN ĐỒNG MỎ – LẠNG SƠN

Xem chi tiết

THƯ MỤC VỤ NHÂN DỊP GIÁNG SINH 2010 CỦA ĐỨC GIÁM MỤC GIÁO PHẬN LẠNG SƠN

Xem chi tiết

HÌNH ẢNH DIỄN NGUYỆN MỪNG CHÚA GIÁNG SINH TẠI NHÀ THỜ CHÁNH TÒA LẠNG SƠN

Xem chi tiết

THÁNH LỄ VỌNG MỪNG CHÚA GIÁNG SINH TẠI NHÀ THỜ CHÁNH TÒA LẠNG SƠN

Xem chi tiết

ĐỨC CHA GIUSE ĐẶNG ĐỨC NGÂN VIẾNG THĂM CÁC VÙNG XA CỦA ĐỊA PHẬN LẠNG SƠN

Xem chi tiết