GIÁO XỨ CAO BÌNH ĐÓN THÁNH GIÁ ĐẠI HỘI GIỚI TRẺ GIÁO TỈNH HÀ NỘI

Xem chi tiết

Advertisements

CANH THỨC VÀ THÁNH LỄ MỪNG CHÚA GIÁNG SINH TẠI GIÁO XỨ CAO BÌNH

Xem chi tiết

THÁNH LỄ TẠ ƠN CUNG HIẾN THÁNH ĐƯỜNG GIÁO XỨ MỸ SƠN

Xem chi tiết

THÁNH LỄ KHAI GIẢNG LỚP TU ĐỨC CỦA GIÁO PHẬN LẠNG SƠN-CAO BẰNG

Xem chi tiết

HÌNH ẢNH LỄ BỔN MẠNG GIÁO PHẬN LẠNG SƠN-CAO BẰNG

Xem chi tiết

TĨNH TÂM THÁNG 7-2011 CỦA LINH MỤC VÀ TU SĨ GIÁO PHẬN LẠNG SƠN

Xem chi tiết

THÁNH LỄ ĐỒNG TẾ NGÀY THI GIÁO LÝ-KINH THÁNH TẠI GIÁO PHẬN LẠNG SƠN CAO BẰNG

Xem chi tiết