Tài liệu

24. Mật Tông đại cương : phần I, II, III

23. Những đóng góp của Đạo Công giáo VN với văn hóa Việt

22. Quan hệ giữa Nho giáo và Công giáo Việt Nam

21. Hoàn cảnh lịch sử của việc xây dựng Nhà Thờ lớn Hà Nội

20. Thử tìm hiểu chính sách truyền giáo của các giáo sĩ dòng Tên …trong bối cảnh lịch sử thế kỷ 16-17

19. Đại cương Phật giáo Đại thừa : phần I, phần II, phần III

18. Văn hóa người Việt qua tên họ.

17. Vì sao sau 1000 năm đô hộ, bá quyền TQ vãn không Hán hóa được VN?

16. Chính sách mục vụ văn hóa.

15. Tìm kiếm và chia sẻ sự thật, sứ mệnh giới truyền thông.

14. Thuyết tương đối, vấn đề  chính của đức tin hôm nay.

13. Đạo học đại cương: phần I, phần II, phần III,

12. Người Công giáo và Tâm lý học của Jung.

11. Hội nhập văn hóa : vấn đề hay huyền nhiệm ?

10. Tương quan trách nhiệm của người giáo dân đối với quốc gia và Giáo Hội

9. Những sai lạc trong tiểu thuyết “The Da Vinci Code”

8. Nghe audio sách Đắc Nhân Tâm của Dale Carnegie. Hoặc download ở đây.

7. Trả lời cho câu hỏi “Khai Sáng là gì ?”

6. Lý thuyết về “Sự xung đột của các nền văn minh” của Huntington.

5. Về việc hòa giải Khoa học và Tôn giáo.

4. Khoa học có thể bác bỏ được thuyết vô thần không ?

3. Ba mươi triết gia Tây Phương : phần I, phần II, phần III.

2. Nho Giáo Đại Cương :  phần I , phần II, phần III.

1. Nghiên cứu Phân Tâm Học (Sigmund Freud) :  phần I, phần II, phần III, phần IV, phần V, phần VI,

 

TÀI LIỆU GIÁO HỘI

1. Sắc chỉ thiết lập hàng Giáo Phẩm VN.

2. Huấn thị “Kinh Thánh và Kitô học“.

3. Sách Giáo Lý Giáo Hội Công Giáo .

4. Bộ Giáo Luật 1983.

5. Các văn kiện của Công đồng Vatican II .

6. Các Tông Huấn, Thông Điệp…của ĐTC Gioan Phaolô II.

7. Các văn kiện Toàn Thánh .

7. Huấn thị ” Le service de l’autorité et l’obéissance”

8. L’ “Instrumentum laboris” du Synode de la Parole de Dieu.

9. Danh sách các Đức Giáo Hoàng.

10. Hình các Đức Giáo Hoàng.

11. Lược sử các giáo phận ở VN.

12. Thượng HĐGM lần XII: Lời TC trong đời sống và sứ mạng của HT.

13. Lịch sử hình thành Thánh Kinh : phần I, phần II, phần III.

14. Politique, Hommes politiques, Vertus et sainteté

15. Orientations pour la formation des futurs prêtres concernant les instruments de communication sociale

16. Qui est l’Esprit Saint ?

17. Đào tạo lương tâm cho tín hữu.

18. Khẩu hiệu của các Giám mục Việt Nam

19 Thời kỳ Giáo Phụ

20. Giáo Hội và Internet

21. Sắc lệnh Inter Mirifica

22. Các Đại Chủng Viện ở Việt Nam

23. Lịch sử Giáo Hội Công Giáo

Giáo dục giới tính

1. Sống thử : được và mất

2. Điều hòa sinh sản theo chu kỳ tự nhiên

3. Ý nghĩa phái tính theo Kitô giáo

4. Tính dục và giáo ước

 

 

TỦ SÁCH

1. Dẫn nhập vào Kitô học

2. Đức Giêsu thành Nazareth.

3. Học hỏi về thánh Phaolô.

4. Tâm hồn cao thượng.

5. Học làm người.

6. Quẳng gánh lo đi mà vui sống.

7. Thuật xử thế của người xưa.

8. Cái dũng của thánh nhân.

9. Cái cười của thánh nhân.

10. Download sách miễn phí.

11. Đắc nhân tâm.

%d bloggers like this: