GIÁO HỘI XIN LỖI VÌ NHỮNG LẠM DỤNG TÍNH DỤC DO CÁC LINH MỤC GÂY NÊN

Xem chi tiết

BÊNÊĐÍCTÔ XVI : « VIỆC CHỮA LÀNH CÁC NẠN NHÂN LẠM DỤNG TÍNH DỤC PHẢI LÀ MỘT BẬN TÂM CĂN BẢN »

Xem chi tiết

CĂNG THẲNG GIỮA VATICAN VÀ DUBLIN GIA TĂNG

Xem chi tiết

RÔMA HUY ĐỘNG TOÀN THỂ GIÁO HỘI CHỐNG LẠI NẠN ẤU DÂM

Xem chi tiết

THƯ LUÂN LƯU CỦA BỘ GIÁO LÝ ĐỨC TIN VỀ VẤN ĐỀ LẠM DỤNG TÍNH DỤC TRẺ VỊ THÀNH NIÊN

Xem chi tiết

BỘ GIÁO LÝ ĐỨC TIN SẮP CÔNG BỐ THƯ LUÂN LƯU VỀ VẤN ĐỀ ẤU DÂM

Xem chi tiết

SIDA, ĐỒNG TÍNH LUYẾN ÁI, ẤU DÂM : THƯ GIẢI THÍCH CỦA ĐỨC CHA ANDRÉ-JOSEPH LÉONARD (tt)

Xem chi tiết