GIẢI CỨU 900 GIÁO DÂN TỈNH PHÚ YÊN NĂM 1885 (ĐÔNG ĐÀNG TRONG)

Xem chi tiết

NHẬT KÝ CỦA HỌC VIỆN MACAU

Xem chi tiết

BIÊN BẢN NHÂN CHỨNG THỨ 9 VỀ CÁI CHẾT CỦA THẦY GIẢNG ANRÊ PHÚ YÊN

Xem chi tiết

BẢN TƯỜNG TRÌNH CỦA THẦY ANTONIO TORRES

Xem chi tiết

KẺ CHÀM, NƠI THẦY ANRÊ PHÚ YÊN TỬ ĐẠO NẰM Ở ĐÂU?

Xem chi tiết

BIÊN BẢN NHÂN CHỨNG THỨ 8 VỀ CÁI CHẾT CỦA THẦY GIẢNG ANRÊ PHÚ YÊN – ANRÊ DE SOUZA

Xem chi tiết

BIÊN BẢN NHÂN CHỨNG THỨ 6 VỀ CÁI CHẾT CỦA THẦY GIẢNG ANRÊ PHÚ YÊN

Xem chi tiết