ĐHY TURKSON GÂY PHẢN ỨNG TẠI THƯỢNG HỘI ĐỒNG VÌ MỘT ĐOẠN VIDEO VỀ HỒI GIÁO

Xem chi tiết

VIDEO SƯ CÔ THÍCH NỮ HƯƠNG NHŨ NÓI VỀ NGƯỜI CHA

Xem chi tiết

ĐỨC BÊNÊĐÍCTÔ XVI NHẤN MẠNH TẦM QUAN TRỌNG CỦA TUYÊN NGÔN « NOSTRA AETATE »

Xem chi tiết

NGƯỜI HỒI GIÁO NÊ-PAN KÊU GỌI NGHE THEO SỨ ĐIỆP CỦA ĐỨC THÁNH CHA Ở ASSISE

Xem chi tiết

XEM VIDEO GẶP GỠ ASSISE NĂM 1986

Xem chi tiết

NHỮNG PHÁT BIỂU ĐẦU TIÊN TẠI ASSISE

Xem chi tiết

JULIA KRISTEVA, NHÀ VÔ THẦN ĐƯỢC MỜI THAM DỰ CUỘC GẶP GỠ ASSISE : XÂY DỰNG SỰ HIỂU BIẾT NHAU

Xem chi tiết