ĐHY TURKSON GÂY PHẢN ỨNG TẠI THƯỢNG HỘI ĐỒNG VÌ MỘT ĐOẠN VIDEO VỀ HỒI GIÁO

Xem chi tiết

VIDEO SƯ CÔ THÍCH NỮ HƯƠNG NHŨ NÓI VỀ NGƯỜI CHA

Xem chi tiết

ĐỨC BÊNÊĐÍCTÔ XVI NHẤN MẠNH TẦM QUAN TRỌNG CỦA TUYÊN NGÔN « NOSTRA AETATE »

Xem chi tiết

NGƯỜI HỒI GIÁO NÊ-PAN KÊU GỌI NGHE THEO SỨ ĐIỆP CỦA ĐỨC THÁNH CHA Ở ASSISE

Xem chi tiết

XEM VIDEO GẶP GỠ ASSISE NĂM 1986

Xem chi tiết

NHỮNG PHÁT BIỂU ĐẦU TIÊN TẠI ASSISE

Xem chi tiết

JULIA KRISTEVA, NHÀ VÔ THẦN ĐƯỢC MỜI THAM DỰ CUỘC GẶP GỠ ASSISE : XÂY DỰNG SỰ HIỂU BIẾT NHAU

Xem chi tiết

11/9 : CÁC TÔN GIÁO LIÊN KẾT VỚI NHAU ĐỂ NÓI KHÔNG VỚI BẠO LỰC

Xem chi tiết

ASSISE : TẦM QUAN TRỌNG CỦA SỰ DẤN THÂN CỦA CÁC TÔN GIÁO, NHẤT LÀ CHO SỰ SỐNG

Xem chi tiết

RÔMA LÀM RÕ NHỮNG MỤC TIÊU CỦA CUỘC GẶP GỠ LIÊN TÔN TẠI ASSISE, NGÀY 27/10/2011

Xem chi tiết

ĐHY TAURAN: ĐỐI DIỆN VỚI BẠO LỰC, “KHÔNG CÓ GIẢI PHÁP NÀO HƠN LÀ ĐỐI THOẠI VÀ GIÁO DỤC”

Xem chi tiết

BẢN DỊCH KINH THÁNH ĐẠI KẾT (TOB) MỚI MUỐN DỊCH CHÍNH XÁC HƠN TỪ « JUIF » (DO THÁI)

Xem chi tiết

ĐỐI THOẠI LIÊN TÔN : CHUYỂN TỪ SỢ NGƯỜI KHÁC ĐẾN SỢ CHO NGƯỜI KHÁC

Xem chi tiết

BA ẤN TƯỢNG CĂN BẢN SAU CHUYẾN VIẾNG THĂM ĐẤT THÁNH CỦA ĐỨC THÁNH CHA

Xem chi tiết

ĐỨC BÊNÊĐICTÔ XVI, VỊ GIÁO HOÀNG ĐẦU TIÊN BƯỚC VÀO TRONG ĐỀN THỜ VÒM ĐÁ CỦA HỒI GIÁO

Xem chi tiết

ĐỨC BÊNÊĐICTÔ XVI TRẢ LỜI PHỎNG VẤN TRÊN ĐƯỜNG ĐẾN AMMAN

Xem chi tiết

TẠI GIORĐANI, ĐỨC THÁNH CHA NHẤN MẠNH ĐẾN HÒA BÌNH, TỰ DO TÔN GIÁO, ĐỐI THOẠI LIÊN TÔN

Xem chi tiết

GIÁO PHẬN TP.HCM DẤN THÂN CHO VIỆC ĐỐI THOẠI LIÊN TÔN

Xem chi tiết

DẪN VÀO THẦN HỌC: CHƯƠNG XI: THẦN HỌC VÀ CÁC TÔN GIÁO THẾ GIỚI

Xem chi tiết

SỨ ĐIỆP CỦA VATICAN GỞI NGƯỜI PHẬT TỬ NHÂN NGÀY LỄ VESAKH/HANAMATSURI

Xem chi tiết

SỨ ĐIỆP CHO NGÀY LỄ VESAKH: CÁC KITÔ HỮU VÀ NGƯỜI PHẬT TỬ LÀM CHỨNG CHO TINH THẦN NGHÈO KHÓ

Xem chi tiết

CÁC NỮ TU HỌC VIỆN PHAOLÔ NGUYỄN VĂN BÌNH THĂM VIẾNG TĂNG NI THUỘC HỌC VIỆN PHẬT GIÁO TP.HCM

Xem chi tiết

ĐỐI THOẠI LIÊN TÔN CHẤT VẤN TẤT CẢ NHỮNG AI THIỆN CHÍ

Xem chi tiết