NHẬT KÝ NGÀY ĐẠI CHỦNG VIỆN HUẾ VIẾNG THĂM GIÁO PHẬN ĐÀ NẴNG

Xem chi tiết

HÌNH ẢNH ĐẠI CHỦNG VIỆN HUẾ THĂM GIÁO PHẬN ĐÀ NẴNG

Xem chi tiết

THÁNH LỄ TẠ ƠN CỦA CÁC TÂN LINH MỤC HUẾ VÀ ĐÀ NẴNG TẠI ĐẠI CHỦNG VIỆN HUẾ

Xem chi tiết

HÌNH ẢNH LỄ PHONG CHỨC LINH MỤC TẠI GIÁO PHẬN ĐÀ NẴNG

Xem chi tiết

THƯ MỤC TỬ CỦA ĐỨC GIÁM MỤC GIÁO PHẬN ĐÀ NẴNG VỀ BIẾN CỐ TẠI GIÁO XỨ CỒN DẦU

Xem chi tiết

HỘI NGỘ LINH MỤC GIÁO TỈNH HUẾ: HÌNH ẢNH KIỆU ĐỨC MẸ & CHẦU THÁNH THỂ TỐI 4/3/2010

Xem chi tiết

HÌNH ẢNH HỘI NGỘ LINH MỤC GIÁO TỈNH HUẾ (NGÀY 4/3/2010)

Xem chi tiết

HÌNH ẢNH CUỘC HỘI NGỘ CỦA CÁC LINH MỤC GIÁO TỈNH HUẾ (CHIỀU TỐI 3/3/2010)

Xem chi tiết

NHẬT KÝ CỦA HỌC VIỆN MACAU

Xem chi tiết

BIÊN BẢN NHÂN CHỨNG THỨ 9 VỀ CÁI CHẾT CỦA THẦY GIẢNG ANRÊ PHÚ YÊN

Xem chi tiết

CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGỘ CỦA LINH MỤC GIÁO TỈNH HUẾ

Xem chi tiết

BẢN TƯỜNG TRÌNH CỦA THẦY ANTONIO TORRES

Xem chi tiết

KẺ CHÀM, NƠI THẦY ANRÊ PHÚ YÊN TỬ ĐẠO NẰM Ở ĐÂU?

Xem chi tiết

BIÊN BẢN NHÂN CHỨNG THỨ 8 VỀ CÁI CHẾT CỦA THẦY GIẢNG ANRÊ PHÚ YÊN – ANRÊ DE SOUZA

Xem chi tiết

LỊCH SỬ GIÁO XỨ CỒN DẦU

Xem chi tiet

BIÊN BẢN NHÂN CHỨNG THỨ 7 VỀ CÁI CHẾT CỦA THẦY GIẢNG ANRÊ PHÚ YÊN

Xem chi tiết

BIÊN BẢN NHÂN CHỨNG THỨ 6 VỀ CÁI CHẾT CỦA THẦY GIẢNG ANRÊ PHÚ YÊN

Xem chi tiết

THÔNG CÁO CỦA TÒA GIÁM MỤC ĐÀ NẴNG VỀ NHỮNG VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN GIÁO XỨ CỒN DẦU

Xem chi tiết

BIÊN BẢN NHÂN CHỨNG THỨ 5 VỀ CÁI CHẾT CỦA THẦY GIẢNG ANRÊ PHÚ YÊN

Xem chi tiết

CỒN DẦU KHÔNG CẦN LÀ “CỒN GIÀU” !

Xem chi tiết

CHỈ CẦN MỘT PHÉP LẠ THÔI !

Xem chi tiết

BIÊN BẢN NHÂN CHỨNG THỨ 4 VỀ CÁI CHẾT CỦA THẦY GIẢNG ANRÊ PHÚ YÊN

Xem chi tiết

BIÊN BẢN NHÂN CHỨNG THỨ NHẤT VỀ CÁI CHẾT CỦA THẤY GIẢNG ANRÊ PHÚ YÊN

Xem chi tiết

BIÊN BẢN NHÂN CHỨNG THỨ BA VỀ CÁI CHẾT CỦA THẦY GIẢNG ANRÊ PHÚ YÊN

Xem chi tiết

BIÊN BẢN NHÂN CHỨNG THỨ HAI VỀ CÁI CHẾT CỦA THẤY GIẢNG ANRÊ PHÚ YÊN

Xem chi tiết

THƯ HIỆP THÔNG CỦA ĐỨC CHA CHỦ TỊCH HĐGMVN GỚI CÁC GIÁO PHẬN HUẾ, ĐÀ NẴNG, KONTUM, QUY NHƠN

Xem chi tiết

LỄ PHONG CHỨC PHÓ TẾ VÀ LINH MỤC TẠI GIÁO PHẬN ĐÀ NẴNG

Xem chi tiết

GIỚI THIỆU TRANG WEB CỦA GIÁO PHẬN ĐÀ NẴNG

Xem chi tiết

HỘI NGHỊ ỦY BAN MỤC VỤ GIA ĐÌNH – HĐGMVN LẦN I

Xem chi tiết

THƯ MỤC VỤ MỪNG ĐẠI LỄ PHỤC SINH NĂM 2009 CỦA ĐỨC GIÁM MỤC GIÁO PHẬN ĐÀ NẴNG

Xem chi tiết

MỘT SỐ SINH HOẠT ĐẦU NĂM TẠI GIÁO PHẬN ĐÀ NẴNG

Xem chi tiết

PHÁI ĐOÀN GIÁM MỤC HOA KỲ MỪNG TẤT NIÊN VỚI GIÁO PHẬN ĐÀ NẴNG

Xem chi tiết

LƯỢC SỬ GIÁO PHẬN ĐÀ NẴNG

Xem chi tiết

GIÁO PHẬN ĐÀ NẴNG HÂN HOAN MỪNG 4 TÂN LINH MỤC

Xem chi tiết