NHẬT KÝ NGÀY ĐẠI CHỦNG VIỆN HUẾ VIẾNG THĂM GIÁO PHẬN ĐÀ NẴNG

Xem chi tiết

HÌNH ẢNH ĐẠI CHỦNG VIỆN HUẾ THĂM GIÁO PHẬN ĐÀ NẴNG

Xem chi tiết

THÁNH LỄ TẠ ƠN CỦA CÁC TÂN LINH MỤC HUẾ VÀ ĐÀ NẴNG TẠI ĐẠI CHỦNG VIỆN HUẾ

Xem chi tiết

HÌNH ẢNH LỄ PHONG CHỨC LINH MỤC TẠI GIÁO PHẬN ĐÀ NẴNG

Xem chi tiết

THƯ MỤC TỬ CỦA ĐỨC GIÁM MỤC GIÁO PHẬN ĐÀ NẴNG VỀ BIẾN CỐ TẠI GIÁO XỨ CỒN DẦU

Xem chi tiết

HỘI NGỘ LINH MỤC GIÁO TỈNH HUẾ: HÌNH ẢNH KIỆU ĐỨC MẸ & CHẦU THÁNH THỂ TỐI 4/3/2010

Xem chi tiết

HÌNH ẢNH HỘI NGỘ LINH MỤC GIÁO TỈNH HUẾ (NGÀY 4/3/2010)

Xem chi tiết