AUDIO BÀI ĐÁP TỪ CỦA ĐỨC TÂN TGM P.X. LÊ VĂN HỒNG DỊP LỄ TẠ ƠN 12.9.2012

Xem chi tiết

AUDIO BÀI PHÁT BIỂU CỦA ĐỨC TGM TÊPHANÔ NGUYỄN NHƯ THỂ DỊP LỄ TẠ ƠN MỪNG ĐỨC TÂN TGM P.X. LÊ VĂN HỒNG

Xem chi tiết

AUDIO BÀI GIẢNG CỦA ĐC GIUSE VÕ ĐỨC MINH DỊP LỄ TẠ ƠN MỪNG ĐỨC TÂN TGM P.X. LÊ VĂN HỒNG VÀ TRI ÂN ĐỨC TGM TÊPHANÔ NGUYỄN NHƯ THỂ

Xem chi tiết

AUDIO HUẤN TỪ CỦA ĐỨC TGM LEOPOLDO GIRELLI DỊP LỄ TẠ ƠN MỪNG ĐỨC TÂN TGM P.X. LÊ VĂN HỒNG VÀ TRI ÂN ĐỨC TGM TÊPHANÔ NGUYỄN NHƯ THỂ

Xem chi tiết

ĐẠI CHỦNG VIỆN HUẾ KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI 2012-2013

Xem chi tiết

AUDIO HUẤN TỪ CỦA ĐỨC TỔNG GIÁM MỤC PHANXICÔ XAVIÊ LÊ VĂN HỒNG DỊP PHONG CHỨC LINH MỤC NGÀY 4.9.2012

Xem chi tiết

GIÁO PHẬN HUẾ CÓ TÂN TỔNG GIÁM MỤC

Xem chi tiết

AUDIO ĐC NGUYỄN VĂN KHÔI ĐỌC QUYẾT ĐỊNH CỦA HĐGM VN VỀ VIỆC XÂY MỚI VƯƠNG CUNG THÁNH ĐƯỜNG ĐỨC MẸ LA VANG

Xem chi tiết

AUDIO: ĐỨC CHA PHÊRÔ NGUYỄN VĂN KHẢM ĐỌC THƯ CỦA BỘ PHÚC ÂM HÓA CÁC DÂN TỘC GỞI CHO ĐỨC CHA CHỦ TỊCH HĐGM VN

Xem chi tiết

AUDIO HUẤN TỪ CỦA ĐỨC TGM LEOPOLDO GIRELLI SÁNG 15/08/2012 TẠI LA VANG

Xem chi tiết

VIDEO BÀI GIẢNG CỦA ĐC GIUSE NGUYỄN CHÍ LINH SÁNG 15/08/2012 TẠI LA VANG

Xem chi tiết

VIDEO BÀI GIẢNG CỦA ĐỨC TGM LEOPOLDO GIRELLI CHIỀU 14/08/2012 TẠI LA VANG: GIÁO HỘI ĐÒI CÓ SỰ TỰ DO TÔN GIÁO CĂN BẢN ĐỂ RAO GIẢNG VÀ SỐNG ĐỨC TIN CỦA MÌNH

Xem chi tiết

MỘT SỐ HÌNH ẢNH THÁNH LỄ CHIỀU 14/8 VÀ SÁNG 15/8/2012 TẠI LINH ĐỊA LA VANG

Xem chi tiết

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TRUNG TÂM HÀNH HƯƠNG ĐỨC MẸ LAVANG XƯA

Xem chi tiết

LINH MỤC GIUSE HỒ THỨ BẢO VỆ XUẤT SẮC LUẬN ÁN TIẾN SĨ THẦN HỌC

Tiếp tục đọc

THÁNH LỄ TẠ ƠN 11 NĂM HỒNG ÂN LINH MỤC

Xem chi tiết

LỄ PHONG CHỨC PHÓ TẾ TẠI GIÁO PHẬN HUẾ : TRỞ NÊN NGƯỜI PHỤC VỤ

Xem chi tiết

TƯỜNG THUẬT CUỘC BẦU CỬ ĐOÀN TRƯỞNG VÀ ĐẠI DIỆN CÁC BAN NGÀNH CỦA ĐAI CHỦNG VIỆN HUẾ

Xem chi tiết

CHÚT SUY TƯ NGÀY TĨNH TÂM: KHƠI DẬY ĐẶC SỦNG

Xem chi tiết

BỐN LINH MỤC HƯU CỦA GIÁO PHẬN HUẾ THĂM ĐẠI CHỦNG VIỆN HUẾ

Xem chi tiết

VIDEO CHA GIÁM TỈNH XUÂN BÍCH TỈNH HỘI PHÁP THĂM ĐẠI CHỦNG VIỆN HUẾ

Xem chi tiết

HÌNH ẢNH CHA GIÁM TỈNH XUÂN BÍCH PHÁP DÂNG THÁNH LỄ PHỤC SINH TẠI ĐẠI CHỦNG VIỆN HUẾ

Xem chi tiết

HÌNH ẢNH ĐÀNG THÁNH GIÁ THỨ SÁU TUẦN THÁNH TẠI ĐẠI CHỦNG VIỆN HUẾ

Xem chi tiết

HÌNH ẢNH TƯỞNG NIỆM CUỘC THƯƠNG KHÓ CỦA CHÚA TẠI ĐẠI CHỦNG VIỆN HUẾ

Xem chi tiết

AUDIO BÀI GIẢNG CỦA ĐỨC TỔNG GIÁM MỤC NGUYỄN NHƯ THỂ NGÀY THỨ SÁU TUẦN THÁNH TẠI ĐẠI CHỦNG VIỆN HUẾ

Xem chi tiết

VIDEO ĐỨC TỔNG GIÁM MỤC NGUYỄN NHƯ THỂ HÁT PASSIO THỨ SÁU TUẦN THÁNH TẠI ĐẠI CHỦNG VIỆN HUẾ

Xem chi tiết

THÁNH LỄ TIỆC LY: AUDIO BÀI GIẢNG CỦA ĐỨC TỔNG GIÁM MỤC TÊPHANÔ NGUYỄN NHƯ THỂ

Xem chi tiết

VIDEO CA ĐOÀN TỔNG HỢP CỦA GIÁO PHẬN HUẾ TRÌNH BÀY BÀI “RA ĐỜI” CỦA NHẠC SĨ HẢI LINH, DỊP MỪNG KIM KHÁNH LINH MỤC CỦA ĐỨC TỔNG GIÁM MỤC TÊPHANÔ NGUYỄN NHƯ THỂ

Xem chi tiết

VIDEO DÒNG PHAOLÔ BIỂU DIỄN “TẶNG PHẨM NGƯỜI TÌNH”

Xem chi tiết

VIDEO DÒNG MẾN THÁNH GIÁ HUẾ BIỂU DIỄN BÀI “DÒNG SÔNG XANH” MỪNG KỶ NIỆM KIM KHÁNH LINH MỤC ĐỨC TỔNG GIÁM MỤC TÊPHANÔ NGUYỄN NHƯ THỂ

Xem chi tiết

CA ĐOÀN AVE MARIA, GIÁO XỨ CHÁNH TÒA PHỦ CAM, TRÌNH BÀY BÀI “CHUYẾN ĐÒ DỌC” MỪNG KỶ NIỆM KIM KHÁNH LINH MỤC CỦA ĐỨC TỔNG GIÁM MỤC TÊPHANÔ NGUYỄN NHƯ THỂ

Xem chi tiết

VIDEO CÁC CHỦNG SINH ĐẠI CHỦNG VIỆN HUẾ BIỂU DIỄN BÀI “TÌNH CHA” TẠI NHÀ THỜ CHÁNH TÒA PHỦ CAM, HUÊ

Xem chi tiết

VIDEO THIẾU NHI GIÁO XỨ PHỦ CAM MÚA MỪNG LỄ KIM KHÁNH ĐỨC TỔNG GIÁM MỤC TÊPHANÔ NGUYỄN NHƯ THỂ

Xem chi tiết

HÁT “TE DEUM” TẠ ƠN KIM KHÁNH LINH MỤC CỦA ĐỨC TỔNG GIÁM MỤC TÊPHANÔ NGUYỄN NHƯ THỂ

Xem chi tiết

LỜI CÁM ƠN CỦA ĐHY G.B. PHẠM MINH MẪN DỊP KỶ NIỆM KIM KHÁNH LINH MỤC CỦA ĐỨC TỔNG GIÁM MỤC TÊPHANÔ NGUYỄN NHƯ THỂ 06.01.2012

Xem chi tiết

VIDEO ĐỨC TỔNG GIÁM MỤC TÊPHANÔ NGUYỄN NHƯ THỂ CÁM ƠN DỊP KIM KHÁNH LINH MỤC CỦA NGÀI 06.01.2012

Xem chi tiết

AUDIO BÀI GIẢNG CỦA ĐỨC CHA P.X. LÊ VĂN HỒNG DỊP LỄ KỶ NIỆM KIM KHÁNH LINH MỤC CỦA ĐỨC TỔNG GIÁM MỤC TÊPHANÔ NGUYỄN NHƯ THỂ

Xem chi tiết

HOAN CA MẸ VÀ QUÊ HƯƠNG: VIDEO BÀI HÁT “HÃY VÙNG ĐỨNG”

Xem chi tiết

HÌNH ẢNH THÁNH LỄ CHÚA HIỂN LINH, KỶ NIỆM KIM KHÁNH LINH MỤC CỦA ĐỨC TỔNG GIÁM MỤC TÊPHANÔ NGUYỄN NHƯ THỂ TẠI NHÀ THỜ CHÁNH TÒA PHỦ CAM

Xem chi tiết

HOAN CA MẸ VÀ QUÊ HƯƠNG: VIDEO CHUYẾN ĐÒ DỌC (2)

Xem chi tiết

HOAN CA MẸ VÀ QUÊ HƯƠNG: VIDEO CHUYẾN ĐÒ DỌC (1)

Xem chi tiết

HOAN CA MẸ VÀ QUÊ HƯƠNG: VIDEO CA HUẾ DO NHÓM NGHỆ NHÂN TRẺ THỰC HIỆN

Xem chi tiết

HOAN CA MẸ VÀ QUÊ HƯƠNG: VIDEO DÒNG PHAOLÔ BIỂU DIỄN BÀI “TẶNG PHẨM NGƯỜI TÌNH”

Xem chi tiết

HÌNH ẢNH CHỢ QUÊ KỶ NIỆM KIM KHÁNH LINH MỤC ĐỨC TỔNG GIÁM MỤC TÊPHANÔ NGUYỄN NHƯ THỂ

Xem chi tiết

HOAN CA MẸ VÀ QUÊ HƯƠNG: DÒNG CON ĐỨC MẸ ĐI VIẾNG BIỂU DIỄN BÀI HÁT “NGÀY MÙA”

Xem chi tiết

HOAN CA MẸ VÀ QUÊ HƯƠNG: VIDEO CA ĐOÀN THIÊN THẦN HÁT “HANG BÊLEM”

Xem chi tiết

HOAN CA MẸ VÀ QUÊ HƯƠNG: HÌNH ẢNH CA HUẾ VÀ CA ĐOÀN AVE MARIA

Xem chi tiết

HOAN CA MẸ VÀ QUÊ HƯƠNG: VIDEO CA ĐOÀN AVE MARIA HÁT “NGÀI PHẢI LỚN LÊN”

Xem chi tiết

MÔ HÌNH VƯƠNG CUNG THÁNH ĐƯỜNG ĐỨC MẸ LA VANG

Xem chi tiết

HOAN CA MẸ VÀ QUÊ HƯƠNG: DÒNG CON ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM BIẺU DIỄN

Xem chi tiết

HOAN CA MẸ VÀ QUÊ HƯƠNG: HÌNH ẢNH CÁC THẦY ĐẠI CHỦNG VIỆN HUẾ BIỂU DIỄN

Xem chi tiết

HOAN CA MẸ VÀ QUÊ HƯƠNG: VIDEO CA ĐOÀN TỔNG HỢP TỔNG GIÁO PHẬN HUẾ BIỂU DIỄN

Xem chi tiết

HOAN CA MẸ VÀ QUÊ HƯƠNG: HÌNH ẢNH DÒNG CON ĐỨC MẸ ĐI VIẾNG VÀ DÒNG THÁNH PHAOLÔ BIỂU DIỄN

Xem chi tiết

HOAN CA MẸ VÀ QUÊ HƯƠNG: VIDEO HỘI DÒNG MẾN THÁNH GIÁ HUẾ BIỂU DIỄN

Xem chi tiết

HOAN CA MẸ VÀ QUÊ HƯƠNG: HÌNH ẢNH CA ĐOÀN AVE MARIA VÀ CÁC EM THIẾU NHI BIỂU DIỄN

Xem chi tiết

HOAN CA MẸ VÀ QUÊ HƯƠNG: HÌNH ẢNH HỘI DÒNG CON ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM BIỂU DIỄN

Xem chi tiết

HOAN CA MẸ VÀ QUÊ HƯƠNG: VIDEO CHA MINH ANH GIỚI THIỆU

Xem chi tiết

HOAN CA MẸ VÀ QUÊ HƯƠNG: HÌNH ẢNH HỘI DÒNG MẾN THÁNH GIÁ VÀ CA ĐOÀN TỔNG HỢP GIÁO PHẬN HUẾ BIỂU DIỄN

Xem chi tiết

HOAN CA MẸ VÀ QUÊ HƯƠNG: VIDEO ĐỨC CHA P.X. LÊ VĂN HỒNG GIỚI THIỆU

Xem chi tiết

CÁC ĐẠI CHỦNG SINH ĐẠI CHỦNG VIỆN HUẾ HÁT MỪNG KỶ NIỆM 50 HỒNG ÂN LINH MỤC CỦA ĐỨC TỔNG GIÁM MỤC TÊPHANÔ NGUYỄN NHƯ THỂ

Xem chi tiết

AUDIO BÀI PHÁT BIỂU CỦA ĐỨC TỔNG GIÁM MỤC HUẾ SAU THÁNH LỄ TẠ ƠN TẠI LA VANG + HÁT TE DEUM

Xem chi tiết

VIDEO CÁC CHỦNG SINH ĐẠI CHỦNG VIỆN HUẾ HÁT “NIỀM VUI DÂNG CAO” TẠI GIÁO XỨ TRÍ BƯU

Xem chi tiết

ĐẠI CHỦNG VIỆN HUẾ HÀNH HƯƠNG NGÀY ĐẦU NĂM DƯƠNG LỊCH 01.01.2012

Xem chi tiết

HOAN CA GIÁNG SINH 2011: VŨ KHÚC CỦA CÁC EM THIẾU NHI

Xem chi tiết

HOAN CA GIÁNG SINH2011: VŨ KHÚC CỦA CÁC THANH TUYỂN DÒNG CON ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM

Xem chi tiết