LINH MỤC ĐOÀN BA GIÁO PHẬN : LẠNG SƠN, PHÁT DIỆM VÀ THANH HÓA TĨNH TÂM NĂM 2012

Xem chi tiết

GIÁO PHẬN THANH HÓA CỨU TRỢ KHẨN CẤP BÀ CON VÙNG LŨ LỤT

Xem chi tiết

ĐỨC CHA GIUSE NGUYỄN CHÍ LINH THĂM VÀ TẶNG QUÀ CHO TRẺ EM KHUYẾT TẬT VÀ NGƯỜI GIÀ NEO ĐƠN

Xem chi tiết

KHÚC HOAN CA MỪNG CHÚA GIÁNG SINH TẠI GIÁO PHẬN THANH HÓA

Xem chi tiết

GIÁO PHẬN THANH HÓA MANG HƠI ẤM GIÁNG SINH ĐẾN VỚI NHỮNG MANH

Xem chi tiết

GIÁO PHÂN THANH HÓA MANG HƠI ẤM GIÁNG SINH CHO NHỮNG BỆNH NHÂN PHONG

Xem chi tiết

NGÀY ĐẦU TIÊN ĐẾN VỚI THÁNH HÓA CỦA ĐỨC TỔNG GIÁM MỤC LEOPOLDO GIRELLI

Xem chi tiết