THƯ MỤC VỤ VÀ KINH NĂM ĐỨC TIN CỦA HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM

Xem chi tiết

AUDIO BÀI ĐÁP TỪ CỦA ĐỨC TÂN TGM P.X. LÊ VĂN HỒNG DỊP LỄ TẠ ƠN 12.9.2012

Xem chi tiết

AUDIO BÀI PHÁT BIỂU CỦA ĐỨC TGM TÊPHANÔ NGUYỄN NHƯ THỂ DỊP LỄ TẠ ƠN MỪNG ĐỨC TÂN TGM P.X. LÊ VĂN HỒNG

Xem chi tiết

AUDIO BÀI GIẢNG CỦA ĐC GIUSE VÕ ĐỨC MINH DỊP LỄ TẠ ƠN MỪNG ĐỨC TÂN TGM P.X. LÊ VĂN HỒNG VÀ TRI ÂN ĐỨC TGM TÊPHANÔ NGUYỄN NHƯ THỂ

Xem chi tiết

AUDIO ĐC NGUYỄN VĂN KHÔI ĐỌC QUYẾT ĐỊNH CỦA HĐGM VN VỀ VIỆC XÂY MỚI VƯƠNG CUNG THÁNH ĐƯỜNG ĐỨC MẸ LA VANG

Xem chi tiết

AUDIO: ĐỨC CHA PHÊRÔ NGUYỄN VĂN KHẢM ĐỌC THƯ CỦA BỘ PHÚC ÂM HÓA CÁC DÂN TỘC GỞI CHO ĐỨC CHA CHỦ TỊCH HĐGM VN

Xem chi tiết

GIỚI THIỆU RATIO ĐÀO TẠO LINH MỤC CỦA HĐGM VN

Xem chi tiết

HÌNH ẢNH KHÓA BỒI DƯỠNG CÁC NHÀ ĐÀO TẠO ỨNG SINH LINH MỤC VIẾNG MỘ ĐỨC CHA JEAN CASSAIGNE TẠI DI LINH CÙNG VỚI VỊ ĐẠI DIỆN TÒA THÁNH

Xem chi tiết

VIDEO BÀI PHÁT BIỂU CỦA ĐỨC CHA ANTÔN VŨ HUY CHƯƠNG TRONG BUỔI GẶP GỠ GIỮA ĐỨC CHA LEOPOLDO GIRELLI VÀ CÁC THAM DỰ VIÊN KHÓA BỒI DƯỠNG CÁC NHÀ ĐÀO TẠO ỨNG SINH LINH MỤC

Xem chi tiết

AUDIO BÀI NÓI CHUYỆN CỦA ĐỨC TỔNG GIÁM MỤC LEOPOLDO GIRELLI VỚI CÁC LINH MỤC THAM DỰ KHÓA BỒI DƯỠNG TẠI ĐÀ LẠT

Xem chi tiết

KHÓA BỒI DƯỠNG CÁC NHÀ ĐÀO TẠO CÁC ỨNG VIÊN LINH MỤC TẠI VIỆT NAM

Xem chi tiết

TÓM LƯỢC HỌC THUYẾT XÃ HỘI CỦA GIÁO HỘI CÔNG GIÁO

Xem chi tiết

LỜI CÁM ƠN CỦA ĐHY G.B. PHẠM MINH MẪN DỊP KỶ NIỆM KIM KHÁNH LINH MỤC CỦA ĐỨC TỔNG GIÁM MỤC TÊPHANÔ NGUYỄN NHƯ THỂ 06.01.2012

Xem chi tiết

XEM VIDEO AD LIMINA 1990 CỦA HĐGM VIỆT NAM

Xem chi tiết

THƯ GỞI CỘNG ĐỒNG DÂN CHÚA CỦA HĐGMVN (7/10/2011)

Xem chi tiết

BẢN ĐÚC KẾT HỘI NGHỊ CÁC ĐẠI CHỦNG VIỆN VIỆT NAM

Xem chi tiết

ĐỨC CHA GIUSE NGUYỄN TÍCH ĐỨC TỪ TRẦN

Xem chi tiết

VIDEO THÁNH LỄ BẾ MẠC NĂM THÁNH GIÁO HỘI VIỆT NAM 2010

Xem chi tiết

XEM VIDEO CÁC BÀI PHÁT BIỂU ĐẦY ĐỦ CỦA ĐỨC CHA PHÊRÔ NGUYỄN VĂN NHƠN, CỦA ĐỨC HỒNG Y IVAN DIAS…DỊP LỄ BẾ MẠC NĂM THÁNH GIÁO HỘI VIỆT NAM TẠI LAVANG

Xem chi tiết

THƯ CHUNG HẬU ĐẠI HỘI DÂN CHÚA 2010 CỦA HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM

Xem chi tiết

VIDEO ĐỨC CHA GIUSE NGUYỄN CHÍ LINH GIỚI THIỆU CÁC THÀNH PHẦN THAM DỰ LỄ BẾ MẠC NĂM THÁNH 2010

Xem chi tiết

VIDEO BÀI DIỄN VĂN CỦA ĐỨC CHA PHÊRÔ NGUYỄN VĂN NHƠN CHÀO MỪNG ĐHY IVAN DIAS

Xem chi tiết

VIDEO DIỄN VĂN CỦA ĐHY IVAN DIAS

Xem chi tiết

HÌNH ẢNH ĐÊM DIỄN NGUYỆN DỊP LỄ BẾ MẠC NĂM THÁNH GIÁO HỘI CÔNG GIÁO VN

Xem chi tiết

HÌNH ẢNH TIẾP ĐÓN PHÁI ĐOÀN ĐẶC SỨ CỦA ĐỨC THÁNH CHA VÀ ĐẠI DIỆN CHÍNH PHỦ

Xem chi tiết

BÀI GIẢNG CỦA ĐHY IVAN DIAS DỊP LỄ BẾ MẠC NĂM THÁNH GHCGVN 2010

Xem chi tiết

DIỄN VĂN CỦA ĐỨC HỒNG Y IVAN DIAS DỊP LỄ BẾ MẠC NĂM THÁNH GHVN 2010

Xem chi tiết

VĂN THƯ CỦA ỦY BAN CÔNG LÝ VÀ HÒA BÌNH, HĐGMVN, GỞI ÔNG CHỦ TỊCH UBND TỈNH SÓC TRĂNG VÀ ÔNG GIÁM ĐỐC SỞ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH SÓC TRĂNG

Xem chi tiết

SỨ ĐIỆP CỦA ĐẠI HỘI DÂN CHÚA VIỆT NAM 2010

Xem chi tiết

PHỎNG VẤN ĐỨC CHA PHAOLÔ NGUYỄN THÁI HỢP: ỦY BAN CÔNG LÝ VÀ HÒA BÌNH KHÔNG PHẢI LÀ “BAO CÔNG”

Xem chi tiết

ĐỨC CHA PHAOLÔ NGUYỄN THÁI HỢP LÊN TIẾNG VỀ CỒN DẦU

Xem chi tiết

CÔNG LÝ

Xem chi tiết

TÀI LIỆU LÀM VIỆC (INSTRUMENTUM LABORIS) CỦA ĐẠI HỘI DÂN CHÚA VIỆT NAM

Xem chi tiết

PHỎNG VẤN ĐỨC CHA PHAOLÔ NGUYỄN THÁI HỢP

Xem chi tiết

ĐỌC THƯ CỦA HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM GỞI DÂN CHÚA

Xem chi tiết

THƯ CỦA HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VN GỞI DÂN CHÚA

Xem chi tiết

THƯ CỦA HĐGMVN NHÂN DỊP 1000 NĂM THĂNG LONG

Xem chi tiết

TƯỜNG THUẬT CUỘC HỘI THẢO VỀ THÂN THẾ VÀ SỰ NGHIỆP CỦA CHA L.M. CADIERE TẠI TRUNG TÂM MỤC VỤ TỔNG GIÁO PHẬN HUẾ

Xem chi tiết

HÌNH ẢNH HỘI THẢO VỀ THÂN THẾ VÀ SỰ NGHIỆP CỦA CHA CADIERE (2)

Xem chi tiết

HÌNH ẢNH HỘI THẢO VỀ THÂN THẾ VÀ SỰ NGHIỆP CHA CADIERE TẠI TÒA GIÁM MỤC HUẾ

Xem chi tiết

ĐỨC CHA PHÊRÔ NGUYỄN VĂN NHƠN LÊN ĐƯỜNG ĐI RÔMA NHẬN DÂY PALLIUM

Xem chi tiết

HÃY TIN VÀO GIÁO HỘI !

Xem chi tiết

LỄ HIỆN XUỐNG 2010 – VÀI SUY NGHĨ…

Xem chi tiết

XEM BÀI “ĐƯỜNG LỐI CỦA VATICAN QUA VỤ BỔ NHIỆM TỔNG GIÁM MỤC PHÓ HÀ NỘI”

Xem chi tiết

SỰ KIỆN, THÔNG TIN VÀ NHỮNG GÓC NHÌN

Xem chi tiết

ĐỨC TỔNG GIÁM MỤC GIUSE NGÔ QUANG KIỆT: ” NHỮNG THÔNG TIN ĐÓ TỎ RA KHÔNG AM HIỂU CƠ CHẾ HOẠT ĐỘNG TRONG GIÁO HỘI, HOẶC CỐ TÌNH LÁI DƯ LUẬN VÀO CHIỀU HƯỚNG KHÁC”

Xem chi tiết

TỔNG GIÁO PHẬN HÀ NỘI CÓ GIÁM MỤC PHÓ

Xem chi tiết

TẠI SAO “HỌC HỎI VỀ GIÁO HỘI NHƯ MẦU NHIỆM, HIỆP THÔNG, SỨ VỤ”?

Xem chi tiết

THƯ HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM GỞI DÂN CHÚA

Xem chi tiết

XÂY DỰNG MÔ HÌNH GIÁO HỘI THAM GIA MỚI THỰC SỰ LÀ SỐNG NĂM THÁNH 2010

Xem chi tiết

HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM: LÊN TIẾNG HAY KHÔNG LÊN TIẾNG

Xem chi tiết

TUẦN CẦU NGUYỆN CHO SỰ HIỆP NHẤT CÁC KITÔ HỮU NĂM 2010

Xem chi tiết

TÂN GIÁM MỤC PHÓ GIÁO PHẬN QUY NHƠN

Xem chi tiết

ĐỀ CƯƠNG HỌC HỎI NĂM THÁNH GIÁO HỘI VIỆT NAM 2010

Xem chi tiết

PHỎNG VẤN ĐỨC CHA CHỦ TỊCH HĐGMVN VỀ CƠ SỞ GIÁO HOÀNG HỌC VIỆN PIÔ X

Xem chi tiết

DIỄN VĂN KHAI MẠC NĂM THÁNH 2010 CỦA ĐỨC CHA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM

Xem chi tiết

ĐÊM DIỄN NGUYỆN MỪNG NĂM THÁNH 2010 TẠI SỞ KIỆN

Xem chi tiết

NĂM THÁNH 2010: PHỎNG VẤN ĐỨC TỔNG GIÁM MỤC GIUSE NGÔ QUANG KIỆT

Xem chi tiết

LOGO NĂM THÁNH 2010

Xem chi tiết

ƠN TOÀN XÁ TRONG NĂM THÁNH 2010

Xem chi tiết

SỨ ĐIỆP ĐỨC THÁNH CHA GỞI HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VN

Xem chi tiết

KINH VÀ NHỮNG BÀI HÁT DÀNH CHO NĂM THÁNH 2010

Xem chi tiết

THƯ CỦA HĐGM VN GỞI CỘNG ĐỒNG DÂN CHÚA CÔNG BỐ NĂM THÁNH 2010

Xem chi tiết

THƯ HIỆP THÔNG CỦA ĐỨC CHA CHỦ TỊCH HĐGMVN GỚI CÁC GIÁO PHẬN HUẾ, ĐÀ NẴNG, KONTUM, QUY NHƠN

Xem chi tiết

THÁNH LỄ AN TÁNG ĐỨC CỐ GIÁM MỤC PHAOLÔ LÊ ĐẮC TRỌNG

Xem chi tiết