TUẦN CẦU NGUYỆN CHO SỰ HIỆP NHẤT KITÔ HỮU

Xem chi tiết

CÁC GIÁM MỤC ÁO TRẢ LỜI CHO CÁC LINH MỤC TÁC GIẢ CỦA « LỜI KÊU GỌI BẤT TUÂN PHỤC »

Xem chi tiết

ĐỨC BÊNÊĐÍCTÔ XVI : KHÔNG CÓ BẤT KỲ ĐẶC SỦNG NÀO ĐƯỢC MIỄN CHUẨN KHỎI VIỆC VÂNG PHỤC CÁC MỤC TỬ

Xem chi tiết

BIẾN CỐ VÀ THÁNH Ý

Xem chi tiết

« MỌI CHIA RẼ TRONG GIÁO HỘI ĐỀU LÀ SỰ XÚC PHẠM ĐẾN CHÚA KITÔ »

Xem chi tiết

HIỆP NHẤT : ĐỨC THÁNH CHA GỢI LÊN NỖI ĐAU KHÔNG THỂ CHIA SẺ CÙNG BÀN TIỆC THÁNH THỂ

Xem chi tiết

ĐỨC BÊNÊĐICTÔ XVI : THIÊN CHÚA MUỐN CÁC KITÔ HỮU HIỆP NHẤT

Xem chi tiết