AUDIO ĐC NGUYỄN VĂN KHÔI ĐỌC QUYẾT ĐỊNH CỦA HĐGM VN VỀ VIỆC XÂY MỚI VƯƠNG CUNG THÁNH ĐƯỜNG ĐỨC MẸ LA VANG

Xem chi tiết

AUDIO: ĐỨC CHA PHÊRÔ NGUYỄN VĂN KHẢM ĐỌC THƯ CỦA BỘ PHÚC ÂM HÓA CÁC DÂN TỘC GỞI CHO ĐỨC CHA CHỦ TỊCH HĐGM VN

Xem chi tiết

AUDIO HUẤN TỪ CỦA ĐỨC TGM LEOPOLDO GIRELLI SÁNG 15/08/2012 TẠI LA VANG

Xem chi tiết

VIDEO BÀI GIẢNG CỦA ĐC GIUSE NGUYỄN CHÍ LINH SÁNG 15/08/2012 TẠI LA VANG

Xem chi tiết

VIDEO BÀI GIẢNG CỦA ĐỨC TGM LEOPOLDO GIRELLI CHIỀU 14/08/2012 TẠI LA VANG: GIÁO HỘI ĐÒI CÓ SỰ TỰ DO TÔN GIÁO CĂN BẢN ĐỂ RAO GIẢNG VÀ SỐNG ĐỨC TIN CỦA MÌNH

Xem chi tiết

MỘT SỐ HÌNH ẢNH THÁNH LỄ CHIỀU 14/8 VÀ SÁNG 15/8/2012 TẠI LINH ĐỊA LA VANG

Xem chi tiết

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TRUNG TÂM HÀNH HƯƠNG ĐỨC MẸ LAVANG XƯA

Xem chi tiết