ĐỨC CHA GERHARD MULLER : « VATICAN II ĐÓNG MỘT VAI TRÒ QUAN TRỌNG TRONG GIÁO HUẤN CỦA GIÁO HỘI »

Xem chi tiết

HUYNH ĐOÀN THÁNH PIÔ X CÓ THỂ CHẤP NHẬN KHAI ĐOẠN GIÁO THUYẾT DO RÔMA ĐỀ NGHỊ

Xem chi tiết

HUYNH ĐOÀN THÁNH PIÔ X PHONG CHỨC BẤT HỢP PHÁP

Xem chi tiết

TỔNG HỢP TIN TỨC HỘI THÁNH CÔNG GIÁO (TUẦN LỄ TỪ 03.05 ĐẾN 09.05.2010 – CUỐI TUẦN)

Xem chi tiết

AI QUAN TÂM ĐẾN VIỆC LÀM Ô DANH ĐỨC THÁNH CHA?

Xem chi tiết

THẢO LUẬN VỀ TÍN LÝ GIỮA VATICAN VÀ HUYNH ĐOÀN PIÔ X KHỞI ĐẦU NGÀY 26.10

Xem chi tiết

TỜ NEW YORK TIMES CA NGỢI « SỰ ĐIÊN RỒ » CỦA ĐỨC BÊNÊĐICTÔ XVI

Xem chi tiết

DIỄN VĂN KHAI MẠC PHIÊN HỌP KHOÁNG ĐẠI CỦA ĐỨC HỒNG Y CHỦ TỊCH HĐGM PHÁP

Xem chi tiết

HUYNH ĐOÀN PIÔ X VÀ THẢM CẢNH LY GIÁO

Xem chi tiết

MỘT SỐ NHẬN ĐỊNH CỦA ĐHY COTTIER VỀ BỨC THƯ CỦA ĐTC GỞI CÁC GIÁM MỤC

Xem chi tiết

ĐỨC HỒNG Y HOYOS LÊN TIẾNG GIẢI THÍCH VỀ VỤ GIÁM MỤC WILLIAMSON

Xem chi tiết

THƯ CỦA ĐỨC THÁNH CHA BÊNÊĐICTÔ XVI VỀ HUYNH ĐOÀN THÁNH PIÔ X

Xem chi tiết

PHẢN ỨNG CỦA HUYNH ĐOÀN PIÔ X ĐỐI VỚI BỨC THƯ CỦA ĐỨC BÊNÊĐICTÔ XVI

Xem chi tiết

THƯ CỦA ĐỨC THÁNH CHA GỞI CÁC GIÁM MỤC VỀ VIỆC GIẢI VẠ TUYỆT THÔNG CHO BỐN GIÁM MỤC

Xem chi tiết

ĐỨC BÊNÊĐICTÔ XVI GỞI THƯ CHO CÁC GIÁM MỤC LIÊN QUAN ĐẾN CUỘC KHỦNG HOẢNG VỚI HUYNH ĐOÀN THÁNH PIÔ X

Xem chi tiết

GIÁM MỤC FELLAY SẼ KHAI TRỪ GIÁM MỤC WILLIAMSON KHỎI HUYNH ĐOÀN PIÔ X NẾU CÒN CHỐI BỎ CUỘC DIỆT CHỦNG DO THÁI

Xem chi tiết

VATICAN CHO LÀ KHÔNG ĐỦ LỜI TUYÊN BỐ XIN THA THỨ CỦA GIÁM MỤC WILLIAMSON

Xem chi tiết

GIÁM MỤC WILLIAMSON XIN THA LỖI VÌ NHỮNG TUYÊN BỐ PHỦ NHẬN SHOAH CỦA MÌNH

Xem chi tiết

GIÁM MỤC WILLIAMSON ĐÃ RỜI ARGENTINA ĐỂ ĐẾN ANH QUỐC

Xem chi tiết

ĐỨC THÁNH CHA CÁM ƠN CÁC GIÁM MỤC TÂY BAN NHA ĐÃ ỦNG HỘ NGÀI TRONG TÁC VỤ “NGƯỜI CANH GIỮ SỰ HIỆP NHẤT” CỦA NGÀI

Xem chi tiết

ARGENTINA YÊU CẦU GIÁM MỤC WILLIAMSON RỜI NƯỚC CỦA HỌ

Xem chi tiết

BỀ TRÊN HỘI MỤC TỬ NHÂN LÀNH, CHA LAGUÉRIE, MẠNH MẼ LÊN ÁN « NHỮNG LỜI NÓI VỚ VẨN » CỦA GIÁM MỤC WILLIAMSON

Xem chi tiết

HUYNH ĐOÀN THÁNH PIÔ X MUỐN TÁI THẢO LUẬN VATICAN II

Xem chi tiết

QUAN ĐIỂM TIN LÀNH VỀ VIỆC CẤT BỎ VẠ TUYỆT THÔNG

Xem chi tiết

GIÁM MỤC FELLAY GIẢI THÍCH NHỮNG DÈ CHỪNG CỦA MÌNH ĐỐI VỚI VATICAN II

Xem chi tiết

AI ĐƯỢC LỢI NHẰM LÀM Ô DANH ĐỨC THÁNH CHA?

Xem chi tiết

HUYNH ĐOÀN THÁNH PIÔ X TẠI Ý TRỤC XUẤT DON FLORIANO ABRAHAMOWICZ, GIÁM MỤC WILLIAMSON BỊ TƯỚC QUYỀN ĐIỀU HÀNH CHỦNG VIỆN

Xem chi tiết

CÁC CHÍNH TRỊ GIA LÊN ÁN GIÁM MỤC WILLIAMSON

Xem chi tiết

GIÁM MỤC WILLIAMSON TUYÊN BỐ KHÔNG RÚT LẠI NHỮNG LỜI NÓI CỦA MÌNH

Xem chi tiết

ĐIỆN FAX CỦA GIÁM MỤC FELLAY GỞI CHO KÊNH TRUYỀN HÌNH THỤY ĐIỂN

Xem chi tiết

HUYNH ĐOÀN THÁNH PIÔ X SẼ CHẤP NHẬN CÔNG ĐỒNG VATICAN II?

Xem chi tiết

CHA LOMBARDI : « CHÚNG TÔI ĐÃ KHÔNG LÀM CHỦ ĐƯỢC TRUYỀN THÔNG NÀY»

Xem chi tiết

GIÁM MỤC WILLIAMSON PHẢI RÚT LẠI NHỮNG TUYÊN BỐ CỦA MÌNH VỀ CUỘC DIỆT CHỦNG DO THÁI

Xem chi tiết

PHẢN ỨNG CỦA GIÁM MỤC BERNARD FELLAY TRÊN TUẦN BÁO « GIA ĐÌNH KITÔ HỮU » VỀ NHỮNG LỜI NÓI CỦA GIÁM MỤC WILLIAMSON

Xem chi tiết

ĐHY VINGT-TROIS BÀY TỎ SỰ GHÊ RỢN ĐỐI VỚI NHỮNG LỜI PHÁT BIỂU CỦA GIÁM MỤC WILLIAMSON

Xem chi tiết

CÁC GIÁM MỤC ĐỨC YÊU CẦU CÁC GIÁM MỤC CỦA HUYNH ĐOÀN PIÔ X NHÌN NHẬN CÔNG ĐỒNG VATICAN II

Xem chi tiết

TUYÊN BỐ CỦA HỘI ĐỒNG THƯỜNG TRỰC CỦA CÁC GIÁM MỤC PHÁP VỀ VIỆC CẤT BỎ VẠ TUYỆT THÔNG

Xem chi tiết

ĐỨC BÊNÊĐICTÔ XVI GIẢI THÍCH VỀ VIỆC BỎ VẠ TUYỆT THÔNG

Xem chi tiết

GIÁM MỤC FELLAY XIN THỨ LỖI VÌ LỜI PHÁT BIỂU CỦA GIÁM MỤC WILLIAMSON

Xem chi tiết

« ƯỚC GÌ VIỆC CẤT BỎ VẠ TUYỆT THÔNG LÀ NGUỒN VUI CHO TẤT CẢ GIÁO HỘI »

Xem chi tiết

THỤY SĨ : CẤT BỎ VẠ TUYỆT THÔNG, CÁC GIÁM MỤC CHÀO MÙNG CỬ CHỈ CỦA ĐỨC THÁNH CHA

Xem chi tiết

SÁU CÂU HỎI ĐẶT RA SAU SỰ KIỆN BỎ VẠ TUYỆT THÔNG CHO CÁC GIÁM MỤC HUYNH ĐOÀN PIÔ X

Xem chi tiết

ĐHY VINGT-TROIS MUỐN TRẤN AN

Xem chi tiết

QUAN ĐIỂM CỦA ĐHY VINGT-TROIS VỀ VIỆC RÚT BỎ VẠ TUYỆT THÔNG CHO CÁC GIÁM MỤC CỦA HUYNH ĐOÀN PIÔ X

Xem chi tiết

ĐTC CẤT BỎ VẠ TUYỆT THÔNG CHO CÁC GIÁM MỤC CỦA HUYNH ĐOÀN PIÔ X

Xem chi tiết