ĐỨC CHA GERHARD MULLER : « VATICAN II ĐÓNG MỘT VAI TRÒ QUAN TRỌNG TRONG GIÁO HUẤN CỦA GIÁO HỘI »

Xem chi tiết

HUYNH ĐOÀN THÁNH PIÔ X CÓ THỂ CHẤP NHẬN KHAI ĐOẠN GIÁO THUYẾT DO RÔMA ĐỀ NGHỊ

Xem chi tiết

HUYNH ĐOÀN THÁNH PIÔ X PHONG CHỨC BẤT HỢP PHÁP

Xem chi tiết

TỔNG HỢP TIN TỨC HỘI THÁNH CÔNG GIÁO (TUẦN LỄ TỪ 03.05 ĐẾN 09.05.2010 – CUỐI TUẦN)

Xem chi tiết

AI QUAN TÂM ĐẾN VIỆC LÀM Ô DANH ĐỨC THÁNH CHA?

Xem chi tiết

THẢO LUẬN VỀ TÍN LÝ GIỮA VATICAN VÀ HUYNH ĐOÀN PIÔ X KHỞI ĐẦU NGÀY 26.10

Xem chi tiết

TỜ NEW YORK TIMES CA NGỢI « SỰ ĐIÊN RỒ » CỦA ĐỨC BÊNÊĐICTÔ XVI

Xem chi tiết