LINH MỤC LÀ MỘT « CHÚA KITÔ KHÁC », CHỨ KHÔNG PHẢI LÀ « MỘT CÔNG CHỨC CỦA THIÊN CHÚA »

Xem chi tiết

LINH MỤC GIÁO PHẬN SỐNG TU ĐỨC TOÀN DIỆN TRONG BỐI CẢNH THỰC TẾ CỦA GIÁO HỘI VÀ XÃ HỘI VIỆT NAM HÔM NAY: CHƯƠNG NĂM

Xem chi tiết

LINH MỤC GIÁO PHẬN SỐNG TU ĐỨC TOÀN DIỆN TRONG BỐI CẢNH THỰC TẾ CỦA GIÁO HỘI VÀ XÃ HỘI VIỆT NAM HÔM NAY: CHƯƠNG BỐN

Xem chi tiết

ĐỨC GIÊSU MỞ RA CHIỀU KÍCH MỚI CỦA TỰ DO

Xem chi tiết

BÀI CHIA SẺ DỊP LỄ TẠ ƠN TÂN LINH MỤC PHÊRÔ HUỲNH VĂN NGUYÊN

Xem chi tiết

CÁI NHÌN CỦA ĐỨC BÊNÊĐICTÔ XVI VỀ CHỨC LINH MỤC

Xem chi tiết

THÁNH LỄ PHONG CHỨC VÀ BẾ MẠC NĂM LINH MỤC TẠI TỔNG GIÁO PHẬN HUẾ

Xem chi tiết