VIDEO THÁNH LỄ BẾ MẠC NĂM THÁNH GIÁO HỘI VIỆT NAM 2010

Xem chi tiết

XEM VIDEO CÁC BÀI PHÁT BIỂU ĐẦY ĐỦ CỦA ĐỨC CHA PHÊRÔ NGUYỄN VĂN NHƠN, CỦA ĐỨC HỒNG Y IVAN DIAS…DỊP LỄ BẾ MẠC NĂM THÁNH GIÁO HỘI VIỆT NAM TẠI LAVANG

Xem chi tiết

THƯ CHUNG HẬU ĐẠI HỘI DÂN CHÚA 2010 CỦA HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM

Xem chi tiết

VIDEO HÌNH ẢNH LỄ BẾ MẠC NĂM THÁNH GIÁO HỘI CÔNG GIÁO VIỆT NAM 2010

Xem chi tiết

LÀM MỚI HÌNH ẢNH GIÁO HỘI TẠI VIỆT NAM

Xem chi tiết

VIDEO ĐỨC CHA GIUSE NGUYỄN CHÍ LINH GIỚI THIỆU CÁC THÀNH PHẦN THAM DỰ LỄ BẾ MẠC NĂM THÁNH 2010

Xem chi tiết

VIDEO BÀI DIỄN VĂN CỦA ĐỨC CHA PHÊRÔ NGUYỄN VĂN NHƠN CHÀO MỪNG ĐHY IVAN DIAS

Xem chi tiết