VIDEO THÁNH LỄ BẾ MẠC NĂM THÁNH GIÁO HỘI VIỆT NAM 2010

Xem chi tiết

XEM VIDEO CÁC BÀI PHÁT BIỂU ĐẦY ĐỦ CỦA ĐỨC CHA PHÊRÔ NGUYỄN VĂN NHƠN, CỦA ĐỨC HỒNG Y IVAN DIAS…DỊP LỄ BẾ MẠC NĂM THÁNH GIÁO HỘI VIỆT NAM TẠI LAVANG

Xem chi tiết

THƯ CHUNG HẬU ĐẠI HỘI DÂN CHÚA 2010 CỦA HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM

Xem chi tiết

VIDEO HÌNH ẢNH LỄ BẾ MẠC NĂM THÁNH GIÁO HỘI CÔNG GIÁO VIỆT NAM 2010

Xem chi tiết

LÀM MỚI HÌNH ẢNH GIÁO HỘI TẠI VIỆT NAM

Xem chi tiết

VIDEO ĐỨC CHA GIUSE NGUYỄN CHÍ LINH GIỚI THIỆU CÁC THÀNH PHẦN THAM DỰ LỄ BẾ MẠC NĂM THÁNH 2010

Xem chi tiết

VIDEO BÀI DIỄN VĂN CỦA ĐỨC CHA PHÊRÔ NGUYỄN VĂN NHƠN CHÀO MỪNG ĐHY IVAN DIAS

Xem chi tiết

VIDEO DIỄN NGUYỆN BẾ MẠC NĂM THÁNH 2010

Xem chi tiết

VIDEO DIỄN VĂN CỦA ĐHY IVAN DIAS

Xem chi tiết

VIDEO BÀI GIẢNG CỦA ĐHY IVAN DIAS DỊP LỄ BẾ MẠC NĂM THÁNH 2010

Xem chi tiết

ALBUM NHẠC “CÙNG MẸ RA KHƠI”

Xem chi tiết

HÌNH ẢNH ĐÊM DIỄN NGUYỆN DỊP LỄ BẾ MẠC NĂM THÁNH GIÁO HỘI CÔNG GIÁO VN

Xem chi tiết

HÌNH ẢNH TIẾP ĐÓN PHÁI ĐOÀN ĐẶC SỨ CỦA ĐỨC THÁNH CHA VÀ ĐẠI DIỆN CHÍNH PHỦ

Xem chi tiết

HÌNH ẢNH BẾ MẠC NĂM THÁNH 2010 VÀ ĐẠI HỘI LA VANG LẦN THỨ 29

Xem chi tiết

BÀI GIẢNG CỦA ĐHY IVAN DIAS DỊP LỄ BẾ MẠC NĂM THÁNH GHCGVN 2010

Xem chi tiết

HÌNH ẢNH THÁNH LỄ BẾ MẠC NĂM THÁNH GIÁO HỘI CÔNG GIÁO VIỆT NAM 2010

Xem chi tiết

DIỄN VĂN CỦA ĐỨC HỒNG Y IVAN DIAS DỊP LỄ BẾ MẠC NĂM THÁNH GHVN 2010

Xem chi tiết

HƯỚNG VỀ VÀ CẦU NGUYỆN CHO LỄ BẾ MẠC NĂM THÁNH GIÁO HỘI VIỆT NAM 2010

Xem chi tiết

THÔNG BÁO CỦA BAN DIỄN NGUYỆN DỊP BẾ MẠC NĂM THÁNH GHVN 2010

Xem chi tiết

ĐỨC BÊNÊĐICTÔ XVI : « HÃY TĂNG CƯỜNG SỰ HIỆP NHẤT » TẠI GIÁO HỘI VIỆT NAM

Xem chi tiết

ĐỨC THÁNH CHA BÊNÊĐICTÔ XVI BỔ NHIỆM ĐỨC HỒNG Y IVAN DIAS LÀM ĐẶC SỨ CỦA NGÀI DỊP LỄ BẾ MẠC NĂM THÁNH TẠI VIỆT NAM

Xem chi tiết

SỨ ĐIỆP CỦA ĐẠI HỘI DÂN CHÚA VIỆT NAM 2010

Xem chi tiết

ĐỨC CHA PHÊRÔ TRẦN ĐÌNH TỨ: “MUỐN CANH TÂN GIÁO HỘI, CHÚNG TA PHẢI TÌM HIỂU Ý CHÚA”

Xem chi tiết

ĐỨC CHA GIUSE VÕ ĐỨC MINH: ĐI VÀO HUYỀN NHIỆM HẠT LÚA MIẾN

Xem chi tiết

ĐỨC CHA GIUSE VŨ DUY THỐNG: “ĐỪNG ĐỨNG BÊN NGOÀI HOẶC BÊN TRÊN GIÁO HỘI ĐỂ PHÊ BÌNH CHỈ TRÍCH”

Xem chi tiết

KHAI MẠC ĐẠI HỘI DÂN CHÚA VIỆT NAM 2010

Xem chi tiết

TÀI LIỆU LÀM VIỆC (INSTRUMENTUM LABORIS) CỦA ĐẠI HỘI DÂN CHÚA VIỆT NAM

Xem chi tiết

TẠI SAO “HỌC HỎI VỀ GIÁO HỘI NHƯ MẦU NHIỆM, HIỆP THÔNG, SỨ VỤ”?

Xem chi tiết

GIỜ CHẦU THÁNH THỂ THỨ NĂM TUẦN THÁNH

Xem chi tiết

XÂY DỰNG MÔ HÌNH GIÁO HỘI THAM GIA ĐỂ THỰC THI SỨ VỤ

Xem chi tiết

ĐỀ CƯƠNG HỌC HỎI NĂM THÁNH GIÁO HỘI VIỆT NAM 2010

Xem chi tiết

BÀI PHÁT BIỂU CỦA ĐHY ETCHEGARAY TRƯỚC THÁNH LỄ KHAI MẠC NĂM THÁNH 2010 (BẢN VIỆT NGỮ VÀ PHÁP NGỮ)

Xem chi tiết

THỨ CHUNG CỦA ĐỨC TỔNG GIÁM MỤC HÀ NỘI GỞI CỘNG ĐỒNG DÂN CHÚA HÀ NỘI

Xem chi tiết

KHAI MẠC NĂM THÁNH 2010 TẠI TRUNG TÂM HÀNH HƯƠNG NHÀ THỜ CHÍNH TÒA HÀ NỘI

Xem chi tiết

HÒA GIẢI VÀ HY VỌNG

Xem chi tiết

BÀI PHÁT BIỂU CỦA ĐHY ETCHEGARAY TRƯỚC THÁNH LỄ KHAI MẠC NĂM THÁNH 2010

Xem chi tiết

LỜI CÁM ƠN CỦA ĐỨC TỔNG GIÁM MỤC HÀ NỘI GIUSE NGÔ QUANG KIỆT

Xem chi tiết

LỄ KHAI MẠC NĂM THÁNH 2010: HÌNH ẢNH NGHI THỨC ĐỐT ĐUỐC ĐỨC TIN

Xem hình

HÌNH ẢNH NGHI THỨC KÍNH NHỚ TỔ TIÊN TRONG LỄ KHAI MẠC NĂM THÁNH 2010

Xem chi tiết

HÌNH ẢNH ĐẠI LỄ KHAI MẠC NĂM THÁNH GIÁO HỘI CÔNG GIÁO VIỆT NAM 2010 TẠI SỞ KIỆN – TGP HÀ NỘI

Xem hình

SỨ ĐIỆP CỦA ĐỨC THÁNH CHA BÊNÊĐICTÔ XVI GỬI GIÁO HỘI VIỆT NAM NHÂN DỊP KHAI MẠC NĂM THÁNH 2010

Xem chi tiết

HÌNH ẢNH ĐÊM DIỄN NGUYỆN KHAI MẠC NĂM THÁNH GIÁO HỘI VN 2010

Xem hình

BÀI PHÁT BIỂU CỦA ĐHY ETCHEGARAY TRƯỚC THÁNH LỄ KHAI MẠC NĂM THÁNH 2010

Xem chi tiết

DIỄN VĂN KHAI MẠC NĂM THÁNH 2010 CỦA ĐỨC CHA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM

Xem chi tiết

SỨ ĐIỆP CỦA BỘ PHÚC ÂM HÓA CÁC DÂN TỘC NHÂN DỊP NĂM THÁNH 2010

Xem chi tiết

CHÙM ẢNH LỄ KHAI MẠC NĂM THÁNH 2010 TẠI SỞ KIỆN (2)

Xem hình

CHÙM ẢNH LỄ KHAI MẠC NĂM THÁNH 2010 TẠI SỞ KIỆN (1)

Xem hình

ĐÊM DIỄN NGUYỆN MỪNG NĂM THÁNH 2010 TẠI SỞ KIỆN

Xem chi tiết

ĐHY ETCHEGARAY DÂNG LỄ TẠI NHÀ THỜ CHÁNH TÒA HÀ NỘI

Xem chi tiết

HÌNH ẢNH VỀ CÔNG TÁC CHUẨN BỊ CHO LỄ KHAI MẠC NĂM THÁNH TẠI SỞ KIỆN

Xem chi tiết

VIDEO MỪNG NĂM THÁNH 2010

Xem video

VIDEO GIỚI THIỆU VỀ KHAI MẠC NĂM THÁNH TẠI SỞ KIỆN

Xem chi tiết

SỞ KIỆN: CÔNG TÁC CHUẨN BỊ

Xem chi tiết

PHÓNG SỰ ẢNH SỞ KIỆN: TÒA GIÁM MỤC CŨ

Xem chi tiết

PHÓNG SỰ ẢNH SỞ KIỆN: KHUÔN VIÊN CÁC THÁNH TỬ VÌ ĐẠO

Xem chi tiết

ĐẠI CHỦNG VIỆN SỞ KIỆN

Xem chi tiết

PHÓNG SỰ ẢNH SỞ KIỆN: QUẢNG TRƯỜNG NƠI SẼ CỬ HÀNH LỄ KHAI MẠC NĂM THÁNH

Xem chi tiết

PHÓNG SỰ ẢNH VỀ SỞ KIỆN: DI VẬT CỦA CÁC THÁNH TỬ VÌ ĐẠO

Xem chi tiết

HÌNH ẢNH NHÀ THỜ LỚN SỞ KIỆN, NƠI SẼ DIỄN RA LỄ KHAI MẠC NĂM THÁNH 2010

Xem chi tiết

NĂM THÁNH 2010: PHỎNG VẤN ĐỨC TỔNG GIÁM MỤC GIUSE NGÔ QUANG KIỆT

Xem chi tiết

MỘT TẦM NHÌN SỨ MẠNG

Xem chi tiết

TGP HÀ NỘI CHUẨN BỊ LỄ KHAI MẠC NĂM THÁNH 2010

Xem chi tiết

LOGO NĂM THÁNH 2010

Xem chi tiết

ƠN TOÀN XÁ TRONG NĂM THÁNH 2010

Xem chi tiết

SỨ ĐIỆP ĐỨC THÁNH CHA GỞI HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VN

Xem chi tiết