LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG 2012

Xem chi tiết

CHÚA NHẬT LỄ HIỆN XUỐNG NĂM B: “ANH EM HÃY NHẬN LẤY THÁNH THẦN’’

Xem chi tiết

LỄ CHÚA THĂNG THIÊN: ĐƯỜNG LÊN TRỜI

Xem chi tiết

CHÚA NHẬT LỄ THĂNG THIÊN NĂM B: LOAN BÁO TIN MỪNG CHO NGƯỜI THỜI NAY

Xem chi tiết

CHÚA NHẬT 6 PHỤC SINH B: TỪ TÍN HỮU ĐẾN BẠN HỮU

Xem chi tiết

CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH NĂM B: YÊU THƯƠNG LÀ CỐT LÕI CỦA KI-TÔ GIÁO

Xem chi tiết

HÌNH ẢNH PHỤC SINH TRONG CÁC THÁNH VỊNH

Xem chi tiết