TU ES PETRUS (31): TUẦN TIN GIÁO HỘI CÔNG GIÁO

Xem chi tiết

CÁI NHÌN KHÁCH QUAN VỀ LỜI PHÁT BIỂU CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG LIÊN QUAN ĐẾN BAO CAO SU

Xem chi tiết

SIDA : TÒA THÁNH YÊU CẦU MỞ RỘNG VIỆC CHỮA TRỊ CHO HẾT MỌI NGƯỜI VÀ KÊU GỌI ĐẢM NHẬN MỘT TÍNH DỤC CÓ TRÁCH NHIỆM

Xem chi tiết

ĐẤU TRANH CHỐNG SIDA : GIÁO HỘI ĐÒI HỎI CHO MỌI NGƯỜI CÓ THỂ TIẾP CẬN VIỆC CHỮA TRỊ

Xem chi tiết

THÔNG TRI CỦA BỘ GIÁO LÝ ĐỨC TIN VỀ VIỆC TẦM THƯỜNG HÓA TÍNH DỤC LIÊN QUAN ĐẾN MỘT SỐ GIẢI THÍCH CUỐN « ÁNH SÁNG CỦA THẾ GIAN »

Xem chi tiết

THÔNG CÁO CỦA TOÀ THÁNH LIÊN QUAN ĐẾN TUYÊN BỐ CỦA ĐỨC THÁNH CHA VỀ VIỆC DÙNG BAO CAO SU

Xem chi tiết

LẬP TRƯỜNG CỦA ĐỨC BÊNÊĐÍCTÔ XVI VỀ VIỆC DÙNG BAO CAO SU

Xem chi tiết

SIDA, ĐỒNG TÍNH LUYẾN ÁI, ẤU DÂM : THƯ GIẢI THÍCH CỦA ĐỨC CHA ANDRÉ-JOSEPH LÉONARD (tt)

Xem chi tiết

SIDA, ĐỒNG TÍNH LUYẾN ÁI, ẤU DÂM : THƯ GIẢI THÍCH CỦA ĐỨC CHA ANDRÉ-JOSEPH LÉONARD

Xem chi tiết

TỔNG HỢP TIN TỨC HỘI THÁNH CÔNG GIÁO (TUẦN LỄ TỪ 08.03 ĐẾN 14.03.2010 – ĐẦU TUẦN)

Xem chi tiết

BÁO LA-CROIX : Ở VIỆT NAM, NGHỀ MÃI DÂM LÀ BỊ CẤM NHƯNG KHÔNG NGỪNG GIA TĂNG

Xem chi tiết

TỔNG HỢP TIN TỨC HỘI THÁNH CÔNG GIÁO (TUẦN TỪ 20.07 ĐẾN 26.07.2009)

Xem chi tiết

GIÁO HỘI CÔNG GIÁO TẠI CỘNG HÒA DÂN CHỦ CÔNGÔ CHI 144 TRIỆU ĐÔLA CHO CÁC NẠN NHÂN SIDA

Xem chi tiết

“NHỮNG NGƯỜI PHÊ BÌNH NHỮNG LỜI NÓI CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG, TRÊN THỰC TẾ, KHÔNG YÊU MẾN CHÂU PHI”

Xem chi tiết

NGHỊ VIỆN ÂU CHÂU TỪ CHỐI KẾT ÁN NHỮNG TUYÊN BỐ CỦA ĐỨC THÁNH CHA VỀ BAO CAO SU

Xem chi tiết

TỜ NEW YORK TIMES CA NGỢI « SỰ ĐIÊN RỒ » CỦA ĐỨC BÊNÊĐICTÔ XVI

Xem chi tiết

ĐHY PELL TRẢ LỜI VỀ VIỆC BÁO CHÍ CHỈ TRÍCH ĐỨC THÁNH CHA

Xem chi tiết

CUỘC BÚT CHIẾN VỀ LỜI TUYÊN BỐ CỦA ĐTC VỀ BAO CAO SU

Xem chi tiết

KHI TÔN TRỌNG THIÊN CHÚA LÀ CON NGƯỜI TÔN TRỌNG CHÍNH MÌNH

Xem chi tiết

THƯ TRẢ LỜI BÀ BỘ TRƯỞNG NỘI VỤ PHÁP CỦA ĐHY ANDRE VINGT-TROIS

Xem chi tiết

THƯ CHÚC MỪNG LỄ PHỤC SINH CỦA BÀ BỘ TRƯỞNG NỘI VỤ PHÁP CŨNG NHƯ YÊU CẦU ĐẶT LẠI LỜI PHÁT BIỂU CỦA ĐTC TRONG VĂN MẠCH

Xem chi tiết

VATICAN : QUYẾT ĐỊNH CỦA BỈ DỰA VÀO NHỮNG LỜI NÓI « BỊ CẮT XÉN »

Xem chi tiết

PHỦ QUỐC VỤ KHANH TÒA THÁNH PHÊ BÌNH QUỐC HỘI BỈ

Xem chi tiết

CHA LOMBARDI TRẢ LỜI ÔNG ALAIN JUPPÉ VỀ VẤN ĐỀ MÀ ĐỨC GIÁO HOÀNG ĐẶT RA

Xem chi tiết

DIỄN VĂN KHAI MẠC PHIÊN HỌP KHOÁNG ĐẠI CỦA ĐỨC HỒNG Y CHỦ TỊCH HĐGM PHÁP

Xem chi tiết

BẢN VĂN CỦA TỔ CHỨC Y TẾ THẾ GIỚI KHẲNG ĐỊNH NHƯ ĐỨC THÁNH CHA VỀ SIDA

Xem chi tiết

« PHÒNG CHỐNG SIDA: GIÁO DỤC HIỆU QUẢ HƠN BAO CAO SU »

Xem chi tiết

CÁC NỖ LỰC CỦA GIÁO HỘI TRONG VIỆC TRỢ GIÚP CÁC BỆNH NHÂN SIDA

Xem chi tiết

PHẢI CHĂNG BAO CAO SU HOÀN TOÀN ĐÁNG TIN CẬY ?

Xem chi tiết

Ở CỘI RỄ CỦA VIỆC PHÁT TÁN HIV LÀ MỘT LỐI XỬ SỰ CHỨ KHÔNG PHẢI LÀ VẤN ĐỀ BAO CAO SU

Xem chi tiết

TUYÊN NGÔN CỦA HĐGM QUỐC GIA CAMERUN LIÊN QUAN ĐẾN SỨ ĐIỆP CUA ĐTC VỀ CUỘC ĐẤU TRANH CHỐNG VIH/SIDA

Xem chi tiết

MỘT KHOA HỌC GIA HÀNG ĐẦU XÁC NHẬN LỜI PHÁT BIỂU CỦA ĐỨC THÁNH CHA VỀ SIDA LÀ CHÍNH XÁC

Xem chi tiết

HAI NGHỊ SĨ PHÁP BÊNH VỰC ĐỨC THÁNH CHA

Xem chi tiết

“ĐỨC THÁNH CHA CÓ CẢM THẤY THỰC SỰ CÔ ĐƠN KHÔNG?”

Xem chi tiết

CÁC GIÁM MỤC CHÂU MỸ LATINH TÁI KHẲNG ĐỊNH SỰ TIN TƯỞNG VÀO ĐỨC THÁNH CHA

Xem chi tiết

NHỮNG GÌ ĐỨC THÁNH CHA ĐÃ THỰC SỰ NÓI VỀ BAO CAO SU…

Xem chi tiết

VATICAN LÊN TIẾNG LÀM RÕ NHỮNG LỜI PHÁT BIỂU CỦA ĐỨC BÊNÊĐICTÔ XVI VỀ SIDA

Xem chi tiết

ĐỨC BÊNÊĐICTÔ XVI : BAO CAO SU KHÔNG PHẢI LÀ MỘT GIẢI PHÁP CHO VẤN ĐỀ SIDA CỦA CHÂU PHI

Xem chi tiết