THÁNH LỄ GIỖ 100 NGÀY CHA PHANXICÔ XAVIÊ NGUYỄN TIẾN CÁT

THÁNH LỄ GIỖ 100 NGÀY CHA PHANXICÔ XAVIÊ NGUYỄN TIẾN CÁT

Sáng 3.11.2012, gia đình Chủng viện Huế đã dâng thánh lễ giỗ 100 ngày cầu nguyện cho cha Phanxicô Xaviê Nguyễn Tiến Cát, nguyên Phó Giám đốc Đại Chủng Viện Huế. Thánh lễ diễn ra trong tháng cầu cho các đẳng linh hồn diễn tả một cử chỉ “lành thánh và hiếu thảo” (GLGHCG, 958) đối với những người đã khuất. Gia đình Chủng viện cầu nguyện cho Cha được mau sớm hưởng nhan Chúa và biết ơn những năm tháng Cha đã cống hiến đời mình phục vụ Chúa và Giáo Hội trong công cuộc đào tạo linh mục.

%d bloggers like this: